Palety narzędziowe – definiowanie:

MicroGeoCAD pozwala na zdefiniowanie zawartości czterech palet narzędziowych. Trzy z nich zadokowane są na stałe na dolnym pasku programu i można je przełączać kombinacją klawiszy Ctrl+TAB. Czwarta pojawia się na ekranie po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Funkcje, które znajdują się w tych paletach wybierane są przez użytkownika. Palety z dolnego paska nazywane są paletami użytkownika a paleta uruchamiana prawym klawiszem (lub skrótem Ctrl+D), paletą podręczną.

 

A. Definiowanie palet użytkownika poprzez wskazanie obiektów

Jeżeli otwarty jest rysunek mapy z obiektami narysowanymi przy pomocy MGC, to wystarczy wybrać paletę użytkownika (Ctrl+TAB)  a następnie zaznaczyć obiekt lub obiekty (żeby zaznaczyć kilka obiektów, trzeba podczas zaznaczania trzymać wciśnięte klawisze Shift oraz Ctrl)  i kliknąć dwa razy na pasek palety. Program sprawdza, czy dopisywana funkcja nie znajduje się już w w wybranej palecie.

 

B. Tryb zapamiętywania uruchamianych funkcji

Palety mogą pracować w trybie zapamiętywania uruchamianych funkcji. Paleta, która pracuje w takim trybie, będzie w tej instrukcji nazywana  paletą aktywną. W przypadku palet użytkownika, wystarczy w opcjach palet użytkownika wybrać, która paleta ma być aktywna.  Po wyłączeniu trybu aktywności palety, funkcje, które zostały do niej dodane pozostają do dyspozycji użytkownika. Paleta podręczna może również zapamiętywać uruchomione  funkcje, jeżeli pracuje w trybieschowana ale aktywna” lub „włączona i aktywna„.

 

C. Czyszczenie palet użytkownika

Aby usunąć wszystkie funkcje z palety użytkownika, należy ustawić tą paletę przy pomocy kombinacji Ctrl+TAB, a następnie wybrać z głównego menu programu, funkcje: „Narzędzia„, „Palety użytkownika” i „Czyszczenie aktualnej palety użytkownika„.  Aby wyczyścić paletę podręczną, wystarczy  wybrać z głównego menu programu, funkcje: „Narzędzia„, „Palety użytkownika” i „Czyszczenie palety podręcznej„.