Digitalizacja:mgc-iii-paleta-arkusz-mapy-2-digitalizacja2

Funkcja ta umożliwia pozyskanie współrzędnych punktów węzłowych obiektów mapy (digitalizację) poprzez wstawienie na te punkty pikiet i zapisanie ich do pliku. Funkcja digitalizacji należy do grupy funkcji, które mogą być używane w dwóch trybach: modyfikowania wskazanych obiektów lub wskazania obiektów i uruchomienia modyfikacji.

 

A. Digitalizacja – wskazywanie obiektów

Aby wstawić pikiety na obiekty, należy:

 

 • uruchomić funkcję “Digitalizacja – wstawienie pikiet na elementy rysunku”,
 • zaczepić celownik kursora do elementu rysunku a następnie:
  • kliknąć lewym klawiszem myszy, aby potwierdzić digitalizację,
  • kliknąć prawym klawiszem myszy, aby zrezygnować z digitalizacji.
 • ewentualnie powtórzyć operację dla kolejnych obiektów lub zakończyć klikając prawym klawiszem myszy.

 

 

B. Digitalizacja – digitalizowanie wskazywanych obiektów

Aby wstawić pikiety na zaznaczone obiekty, należy:

 • trzymając wciśnięte klawisze Ctrl oraz Shift zaznaczyć kolejne obiekty,
 • uruchomić funkcję “Digitalizacja – wstawienie pikiet na elementy rysunku”,
 • zdigitalizować kolejne obiekty lub zakończyć klikając prawym klawiszem myszy.

 

 

C. Zapisywanie wszystkich pikiet do pliku

Aby zapisać pikiety, należy:

 

 • uruchomić funkcję “zapisanie pikiet do pliku”,
 • podać nazwę zbioru i uruchomić funkcję Zapisz,
 • jeżeli plik o podanej nazwie istnieje, to program poinformuje o tym i poprosi o decyzję:
  • czy zastąpić istniejący plik nowym (TAK),
  • czy zrezygnować z zapisywania pliku (NIE).

 

 

D. Zapisywanie wybranych pikiet do pliku

Aby zapisać wybrane pikiety, należy:

 • zaznaczyć pikiety, które mają zostać zapisane (warto włączyć opcję 005 “zwiększona siła przyciągania do pikiet”),
 • uruchomić funkcję “zapisanie pikiet do pliku”,
 • podać nazwę zbioru i uruchomić funkcję Zapisz,
 • jeżeli plik o podanej nazwie istnieje, to program poinformuje o tym i poprosi o decyzję:
  • czy zastąpić istniejący plik nowym (TAK),
  • czy zrezygnować z zapisywania pliku (NIE),
 • jeżeli na rysunku były zaznaczone pikiety, to program poprosi o podjęcie decyzji, czy:
  • zapisać tylko zaznaczone (TAK),
  • zapisać wszystkie pikiety (NIE).

 

 

 

Uwaga: jeżeli do rysunku podłączony jest zbiór pikiet, to procedura digitalizacji "ominie" te punkty, 
które leżą w odległości mniejszej niż wartość ustawiona w opcjach, od którejś z pikiet podłączonego zbioru.
Uwaga: jeżeli rzędna wysokości obiektu jest różna od zera, to zostanie wstawiona pikieta 3D.