Dodatkowe opcje pracy programu

Jest to grupa opcji, które związane są ze sposobem działania programu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na panelu ustawień, zostały one podzielone na dwie grupy: „Opcje pracy I” oraz „Opcje pracy II”.

 

101. Włączenie opcji „Kopiowanie i przenoszenie pikiet” umożliwia kopiowanie i przenoszenie pikiet. Domyślnie opcja ta jest wyłączona, ponieważ wykonywanie tych operacji na pikietach niesie ryzyko uszkodzenia danych pomiarowych. Podczas przenoszenia pikiet ich identyfikator (numer) się nie zmienia. Podczas kopiowania, skopiowanym pikietom nadawany jest nowy numer (żeby uniknąć duplikatów). Kopiowanie i przenoszenie powoduje również aktualizację rzędnej wysokości pikiety, chyba że włączona jest  opcja „z zachowaniem rzędnej„.

102. Włączenie opcji „Kontrola identyfikatorów pikiet w podłączonych plikach” powoduje, że podczas „ręcznego” wstawiania pikiet, program ominie identyfikatory (numery), które mają pikiety w podłączonych plikach. Program omija również numery pikiet na warstwie, na aktywnej warstwie.

103. Włączenie tej opcji  powoduje, że podczas „ręcznego” wstawiania pikiet, program ominie identyfikatory (numery), które mają pikiety na wszystkich warstwach rysunku.

104. Włączenie tej opcji, powoduje, że podczas zamiany pikiety na tekst z kropką, program będzie używał aktualnego kroju i rozmiaru znaków. Wyłączenie spowoduje użycie kroju i rozmiaru zbliżonego do kroju opisu pikiety.

105. Przy włączonej opcji, podczas zamiany pikiet na tekst z kropką, identyfikator pikiety oraz jej rzędna zostaną odsunięte od kropki.

106. Jeżeli podczas zamiany pikiety na tekst z kropką opcja ta, będzie włączona, to w miejscu pikiety, zamiast punktu wstawiona zostanie kropka..

107. Wielkość ustawiona w polu „Maksymalna odległość pikiety od obiektu, do którego należy”, wykorzystywana jest przez kilka funkcji, np. przez funkcję opisywania obiektów rzędnymi.

MGC IV - opcj pracy II

108. Jeżeli opcja „Usuwanie metki podczas kopiowania obiektów” jest włączona, to podczas kopiowania obiektów posiadających metkę, metka jest usuwana. Uwaga: jeżeli kopiowany obiekt był opisany treścią metki, to treść tych opisów zmieni się na „brak metki”, które można usunąć przy pomocy funkcji „Usuwanie opisu wykonanego na podstawie metki” z palety narzędziowej „Metki”. Metkę obiektu można również odtworzyć przy pomocy funkcji „Edycja metki obiektu” z palety narzędziowej „Metki” (po zakończeniu edycji, opisy zostaną automatycznie zaktualizowane).

109. Włączenie tej opcji powoduje usuwanie maskownic (elementów w kolorze tła, które zasłaniają np. przewody pod opisami) podczas operacji rozbijania obiektu przy pomocy funkcji „Rozbijanie obiektu na elementy” z palety „Modyfikacje”. Wyłączenie opcji powoduje, że maskownice pozostają i stają się osobnymi obiektami rysunku..

110. Opcja ta związana jest z konwerterem dxf-mgc. Podczas konwersji dxf-mgc, obiekty z pliku dxf są zamieniane na wskazane obiekty mapy. Włączenie tej opcji powoduje, że jeżeli wskazany obiekt posiadał metkę, to przekonwertowany obiekt również będzie ją posiadał.. Szczegółowy opis działanie tej opcji znajdzie się w opisie konwertera dxf/gml.

111.  Opcja ta związana jest z konwerterem dxf-mgc. Jeżeli użytkownik, definiując model konwersji wskaże (przez pomyłkę) parę obiektów o innej geometrii (np. linię każe zamienić na symbol drzewa), to przy wyłączonej opcji program wykona konwersję (drzewka pojawią się na początku i na końcu każdej konwertowanej linii) a jeżeli opcja zostanie włączona, to konwersja tych obiektów zostanie zignorowana. Szczegółowy opis działanie tej opcji znajdzie się w opisie konwertera dxf/gml.

112. Jeżeli kreślony obiekt, zostanie zahaczony do obiektu, który posiada ustawiony atrybut „rzędna góry”, to po włączeniu tej opcji, ustawiona zostania rzędna kreślenia taka, jak wartość odczytana z pola „rzędna góry”.

113. Funkcja SC umożliwia zmianę kąta wstawienia znaku umownego. Włączenie tej opcji powoduje każdorazowe wyzerowanie kąta, po wybraniu kolejnego znaku. W przyszłości opcja ta pewnie zniknie, a na razie wykorzystywana jest podczas tworzenia map do testów wymiany informacji w formacie gml.

 

114. Po znalezieniu pikiety przy pomocy funkcji poszukiwania pikiet (Ctrl+F), rysunek mapy będzie:  przesuwał się płynnie aż znaleziona pikieta znajdzie się na środku okna – jeżeli opcja jest włączona, lub skokowo – gdy opcja jest wyłączona.

115.  Jeżeli opcja blokowania poślizgu mapy, jest włączona, to podczas kreślenia, po każdym zatwierdzeniu nowego punktu oparcia obiektu, mapa przesuwa się w kierunku ruchu kursora. Zdaniem autora i większości (ale nie wszystkich) testerów, to bardzo niewygodne i nie warto tej opcji włączać.

116.  Okno do wprowadzania danych metki może się otwierać zawsze na środku ekrany (gdy opcja jest włączona) lub w pobliżu kursora myszy (gdy opcja jest wyłączona).

117. Włączenie tej opcji powoduje, że funkcja programu odnaleziona przy pomocy funkcji poszukiwania funkcji (skrót klawiszowy Ctrl+G), otwierany jest panel narzędziowy, który ta funkcję zawiera. Wyłączenie opcji powoduje, że jedynie wyświetlana jest informacja o znalezieniu (bądź nie znalezieniu).

 

118.  Włączenie tej opcji, spowoduje wyświetlanie nazwy aktywnej warstwy, na pasku tytułowym programu.

119.  Jeżeli opcja ta jest włączona, to w oknie informacji o programie wyświetlane są ścieżki do folderu z programem i ustawieniami („exe”), do folderu z plikami bibliotek („cfg”) oraz do folderu domyślnego z mapami („dat”).

120. Funkcja  ta umożliwia wyłączenie wkurzającej funkcji systemu operacyjnego, która przełącza układ klawiatury, z „Polski programisty” na „Polski 214”, co skutkuje między innymi „wyłączeniem funkcji  „Ctrl+Z” zamianą pozycji liter „Z” i „Y” na klawiturze.

121. Podczas uruchamiania MicroGeoCAD’a, systemowy separator części dziesiętnej liczb, przełączany jest na kropkę. Jeżeli użytkownik ma ustawiony inny separator, to po włączeniu tej opcji, zostanie on przywrócony podczas wyłączania programu.

 

Uwaga: zmiany w programie mogą powodować zmiany w obecności, układzie i działaniu opcji.