Edycja metki obiektu:mgc-iii-paleta-metki-edycja-a

Funkcja pozwala na edycję treści metki, czyli wartości atrybutów opisowych, związanych z obiektem. Jeżeli w bibliotece znaków, definicja pola metki obiektu, ma status “O” (wartość obligatoryjna), to okna edycji metki nie uda się zamknąć bez wypełnienia takiego pola. Jeżeli pole jest typu “L” (ograniczona lista wartości), to w polu tym może się znaleźć wyłącznie wartość z listy. Jeżeli pole ma status “R” (lista rozszerzalna), to można wybrać wartość z listy, bądź wprowadzić nową (nowa wartość zostanie dopisana do listy).

 

A. Edycja metki :

Aby edytować metkę:

 

 • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „edycja metki obiektu”
 • zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny do obiektu, którego metka ma zostać edytowana,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
 • edytować atrybuty opisowe:
  • w przypadku pól edycyjnych, wprowadzające tekst
  • w przypadku list – wybierając pozycję z listy (wciśnięcie klawisza z literą, ustawia listę na pierwszej pozycji, rozpoczynającej się od tej litery),
  • w przypadku dat, rozwijając kalendarz i wybierając z niego datę,
 • zakończyć edycję:
  • klawiszem zatwierdzającym zmiany (rysunek poniżej),
  • zrezygnować ze zmian (klawiszem Esc na klawiaturze komputera),
 • okno zamyka się po kliknięciu na klawisz zatwierdzający zmiany lub klawisz Esc.

 

 

mgc-iii-okno-edycji-metki-z-opisem-a