MicroGeoCAD umożliwia  eksport informacji do pliku w formacie “gml”. Wyeksportowane mogą być wszystkie obiekty (funkcja eksport) lub wyłącznie obiekty nowe i zmodyfikowane (eksport pliku różnicowego). Użytkownik może również wybrać czy do pliku “gml” trafią wszystkie obiekty, czy obiekty należące do wybranej bazy.

 

Eksport

Aby wygenerować plik “gml”, należy:

  • otworzyć okno menedżera wymiany informacji (skrót Ctrl + E),
  • z listy dostępnych formatów wymiany informacji wybrać “GML”
  • ustawić ważniejsze opcje eksportu lub  skorzystać z funkcji “pamięci ustawień: (rys. poniżej)

 

MGC IV - warianty generowania GML 05-2021

 

 

  • uruchomić funkcję eksportu:
  • wybrać folder,  podać nazwę zapisywanego pliku i uruchomić funkcję “Zapisz”
  • przeprowadzić kontrolę pliku

 

Uwaga: Plik różnicowy zawiera jedynie dane obiektów które:  zostały załadowane z pliku "gml" i poddane modyfikacji,  
zostały załadowane z pliku "gml" i usunięte,  zostały załadowane z pliku "dxf" i zamienione na obiekty,  zostały 
załadowane z pliku referencyjnego, zostały narysowane.
Uwaga: jeżeli włączona została opcja "komplet", to podanie nazwy np. "4444.254.2020", spowoduje wygenerowanie 
zestawu plików: "4444.254.2020_GESUT.gml", "4444.254.2020_EGiB.gml" oraz  "4444.254.2020_BDOT.gml".
Uwaga: Procedura eksportu wyposażona została w opcje związane z różnicami w podejściu do wymiany informacji przez Ośrodki 
prowadzące PZGiK. Opcje te będą usuwane / modyfikowane w miarę - obiecanego przez GGK - procesu "cywilizowania" formatu "gml".

 

Tematy powiązane: Paleta narzędziowa GML