Import GML:

.

Import obiektów z pliku “gml”, można wykonać w dwóch trybach. Pierwszy, to tryb “zwykłego importu”, w którym program importuje wszystkie obiekty z pliku. Drugi, to tryb “aktualizacji”, w którym program importuje tylko wybrane obiekty z pliku.

.

.

Funkcje importu oraz eksportu danych w formacie “gml” wyposażone zostały w sporą ilość opcji, które pozwalają dostosować pracę programu, do wymogów oprogramowania ośrodkowego. Liczba opcji powinna się zmniejszać w miarę  – obiecywanego przez GUGiK – “ucywilizowania” definicji formatu. Aktualnie ( grudzień 2020 ), nic w tej sprawie się nie dzieje, więc opcje importu / eksportu pozostają bez zmian.