Opcje eksportu plików “gml” MGC IV - wymiana informacji - II opcje exp 2

Funkcje eksportu danych w formacie “gml” wyposażone zostały w sporą ilość opcji, które pozwalają dostosować pracę programu, do wymogów oprogramowania ośrodkowego.  W najnowszej wersji MGC, użytkownik ma do dyspozycji funkcję “pamięci” ustawień opcji.

Opcje te będą usuwane w miarę poprawy jakości plików “gml” wydawanych z PZGiK, aż pewnego dnia zostaną całkowicie zlikwidowane. Zaraz po tym, słońce zacznie powiększać swoją objętość

 

 

 

01. “Wybór bazy danych”

Jest to opcja, która opcji decyduje o treści pliku gml. Jeżeli rysunek nie zawiera obiektów należących do jakieś bazy, to opcja związana z tą bazą nie będzie dostępna.

Włączenie opcji powoduje:

  • komplet – dla każdej bazy danych generowany jest osobny plik
  • GESUT   – generowany jest plik, tylko dla bazy sieci uzbrojenia terenu
  • BDOT     – generowany jest plik, tylko dla bazy obiektów topograficznych
  • EGiB       – generowany jest plik, tylko dla bazy ewidencji gruntów i budynków
  • wspólny  – generowany jest jeden plik, zawierający obiekty ze wszystkich baz

 

02. “Łączenie obiektów relacjami”  oraz  “również obiektów importowanych”

Jeżeli opcja jest włączona, to przed zapisaniem pliku “gml” zostanie uruchomiona funkcja łączenia obiektów relacjami. Włączenie pod-opcja “również obiekty importowane”  jest wyłączona, to generator relacji będzie brał pod uwagę wyłącznie obiekty nowe oraz zmodyfikowane przez operatora. Opcje te dotyczą również funkcji “tworzenie relacji dla wszystkich obiektów” z palety narzędziowej “GML”.

Włączenie opcji “Łączenie obiektów relacjami”  spowoduje połączenie relacjami obiektów nowych i modyfikowanych.
Włączenie opcji “również obiektów importowanych”  spowoduje połączenie relacjami obiektów importowanych z pliku gml.

 

03. “Usuwanie relacji do obiektów, usuniętych podczas edycji mapy”

Jeżeli opcja jest włączona, to program usunie obiektom nowym relacje do obiektów, które zostały usunięte. Poza szczególnymi przypadkami, opcja ta powinna być włączona.

Włączenie opcji powoduje usunięcie z zestawu relacji obiektów nowych, relacji do obiektów usuniętych.

 

04. “Uzupełnianie pliku obiektami, do których prowadzą relacje”

Domyślnie, do pliku gml,  nie trafiają obiekty, których operator nie modyfikował ale włączenie tej opcji powoduje dopisanie tych obiektów “nie ruszanych”, do których prowadzą relacje z obiektów, które trafiły do pliku. Poza szczególnymi przypadkami, opcja ta powinna być włączona.

Włączenie opcji powoduje dopisanie do pliku, obiektów, które nie były modyfikowane, ale do których prowadzą relacje z obiektów, które trafiły do pliku.

 

05. “Zapisywanie etykiet obiektów usuniętych”

Opcja ta została dodana w związku ze sprzecznymi informacjami, które pojawiły się wraz z pierwszymi plikami gml.  Raz byliśmy informowani, że dla obiektu, który został usunięty nie należy dodawać etykiety (kr_karto), ponieważ obiekt usuwa się razem z etykietą, natomiast drugi raz, że etykieta obiektu jest jego immanentnym składnikiem i nawet jeżeli obiekt jest usunięty, to etykieta musi się znaleźć w pliku gml. Oczywiście etykiety pozostałych obiektów są zapisywane.

Włączenie opcji powoduje dopisanie etykiety do obiektu usuniętego.

 

06. “uzupełnianie plik gml obiektami, które nie były modyfikowane”  oraz  “pomijanie przy eksporcie obiektów usuniętych”

Dodawanie obiektów, których operator “nie ruszał”  nie ma sensu, ponieważ oprogramowanie importujące ignoruje je, a objętość pliku rośnie. Proszę sobie wyobrazić, że usunięto dodano jeden obiekt do pliku, który liczy 1000 obiektów. Z wyłączoną opcją 05, plik będzie miał kilka kB, a z włączoną kilka MB. Tym niemniej od czasu do czasu, pojawia się uwaga, że tych obiektów brakuje, stąd obecność opcji.  Druga opcja powoduje pomijanie obiektów, które zostały usunięte.

Włączenie opcji powoduje zapisanie w pliku obiektów, które nie były modyfikowane przez operatora.

 

07. “zapisywanie treści etykiet, niezależnie od wartości atrybutów obiektu”

Opisy obiektów, są ściśle zdefiniowane i są stałe lub zależą od wartości niektórych atrybutów obiektu, dlatego zapisywanie ich treści w etykiecie (kr_karto) jest pozbawione sensu. Jeżeli mimo to program odbierający dane, wymaga podania treści etykiety,  to wystarczy włączyć tą opcję.

Włączenie opcji powoduje zapisanie treści etykiety.

 

08. “zaznaczanie obiektów, których nie udało się wyeksportować”

Do pliku gml, można zapisać wyłącznie obiekty, które zostały zdefiniowane w odpowiednich Rozporządzeniach (czyli ich definicje znajdują się w odpowiednim pliku xsd) ale może się zdarzyć, że rysunek będzie zawierał inne obiekty albo obiekty uszkodzone. Aby można się było szybko zorientować, które obiekty nie zostały wyeksportowane, program został wyposażony w opcję zaznaczania tych obiektów.

Włączenie opcji powoduje zaznaczenie obiektów, które nie zostały wyeksportowane do pliku gml.

 

09. “wcięcia tekstu”,  “separacja bloków”,  “format dziesiętny współrzędnych”

Są to opcje poprawiające “wygląd” pliku gml. Warto je włączać, aby zrozumieć strukturę pliku albo znaleźć w nim jakieś informacje. Opcje te nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla poprawności pliku.

Włączenie opcji “wcięcia tekstu” powoduje ustawienie w schodki, bloków informacji, związanych z kolejnym zagnieżdżeniem wskaźnika.
Włączenie opcji “separacja bloków” powoduje wstawienie spacji, pomiędzy bloki “featureMember”
Włączenie opcji “format dziesiętny współrzędnych” powoduje zapisywanie współrzędnych w notacji dziesiętnej, zamiast naukowej.

 

10. “pakowanie wyeksportowanych plików”

Aby przyspieszyć przygotowanie plików do wysłania do Ośrodka, program został wyposażony w funkcję pakowanie wygenerowanych plików (ZIP). Nazwa spakowanego pliku, składa się z rdzenia nazwy podanej przez użytkownika i rozszerzenia “zip”.

Włączenie opcji,uruchamia program pakujący ostatnio wygenerowany plik (pliki) gml.