Opcje importu plików “gml” GC IV - wymiana informacji - II opcje imp

Funkcje importu danych w formacie “gml” wyposażone zostały w sporą ilość opcji, które pozwalają dostosować pracę programu, do wymogów oprogramowania ośrodkowego.  Uwaga: opcje te będą modyfikowane w miarę poprawy jakości plików “gml” wydawanych z PZGiK.

 

 

 

01. “Priorytet podczas doładowania”

Ustawienie tej opcji ma znaczenie podczas doładowywania do istniejącego rysunku, pliku “gml”, w którym znajdują się obiekty o identycznych identyfikatorach lokalnych. Zdarza się tak podczas pracy z bazą danych, w której obszar, z którego wydano dane, nie jest “blokowany” na czas aktualizacji.

Jeżeli importowany obiekt, ma taki sam identyfikator, jak obiekt na rysunku, to:

 • “plik”         – istniejący obiekt zostanie usunięty a obiekt z pliku zostanie załadowany na rysunek
 • “data”        – program porówna daty wersji i wybierze ten obiekt, który “młodszy” (czyli był później modyfikowany w bazie PZGiK )
 • “rysunek” – obiekt istniejący pozostanie a program pominie obiekt z pliku
 • “obiekt”     – istniejący obiekt zostanie usunięty a obiekt z pliku o podanym identyfikatorze zostanie załadowany na rysunek

 

02. “identyfikator lokalny”

Pole, w którym należy wpisać id obiektu, jeżeli włączona jest opcja priorytetu importu “obiekt”.

 

03. “korekta pozycji opisów”

Opcja ta została dodana do procedury importu, ponieważ w sporej ilości plików “gml”,  punkty wstawienia opisów, które powinny znajdować się “na przewodzie”, były odsunięte od przewodu, a same opisy. Dodatkowo – na prośbę użytkowników – dodana została opcja odwracania opisów, których azymut wstawienia był większy od 200 gradów.

Jeżeli etykieta przewodu, znajdzie się w pobliżu przewodu, to program przesunie ją “na” przewód, w zależności

 • “tnące” – gdy przewód przecina ramkę etykiety
 • “bliskie” – gdy ramka etykiety nie przecina przewodu, ale etykieta znajduje się w jego pobliżu (w odległości mniejszej niż 10% wysokości tekstu)
 • “odwrócone” – program postara się zachować azymut wstawienia w granicach 0 – 200 gradów.

 

04.  “Weryfikacja relacji podczas importu”

Jeżeli opcja ta jest włączona, to program usuwa relacje do obiektów, których nie ma w importowanym pliku. Sytuacje, w których istnieją relacje do obiektów, których nie ma w pliku, są normalne w plikach różnicowych (zwłaszcza z bazy EGiB) ale nie powinny, a zdarzają się bardzo często w plikach wydanych przez Ośrodki do modyfikacji.

04.  “Weryfikacja relacji podczas importu

Opcja dołożona na prośbę użytkownika, który otrzymywał z ODGiK pliki “gml” z bazy  GESUT w układzie “geodezyjnym” a z bazy BDOT, w układzie “matematycznym”. Takie przypadki zdarzyły się klika razy w roku 2016 i wprawdzie więcej się nie powtórzyły ale opcja – póki co – pozostała.

 

05. Korekta kąta obiektów prostokątnych (kratek ściekowych, studzienek itp)

Włączenie tej opcji umożliwia wstawienie pod poprawnym kątem obiektów prostokątnych, które z powodu zaniedbań autorów Rozporządzenia, nie mają precyzyjnie zdefiniowanej interpretacji kąta, pod którym zostały wstawione na rysunek.

 

06. Sposób traktowania odnośnika, który zawierał tylko jeden tekst.

Dziwna opcja dołożona na prośbę jednego z użytkowników MGC, który korzystał z “gml’i” w których nie było atrybutów “GES_rzednaGory” i “GES_rzednaDolu” ale podana była treść etykiet odnośnika. Dane pochodziły z dwóch źródeł – w jednym, taki obiekt należało traktować jak rzedną góry a w drugim jak rzędną dołu. Najlepiej pozostawić włączoną opcję “auto” (domyślna). Uwaga: ta opcja powinna wkrótce zniknąć!

 

07. Wysokość opisów.

Ta opcja, pojawiła się w programie po odnalezieniu w plikach “gml”  kliku sposobów zapisywania informacji o wysokości etykiet. Najrozsądniejsze wydaje się pozostawienie włączonej opcji “z definicji” ale na razie pozostałe opcje również są do dyspozycji. Uwaga: ta opcja powinna wkrótce zniknąć!

 • “z definicji”        – program ignoruje informację o wysokości etykiet, zapisanej w pliku “gml” a stosuje wysokość z Rozporządzenia
 • “z pliku [mm]”  – program traktuje podaną w pliku wartość, jak  mm, np. wartość 180, oznacza  180 / 100  czyli 1.8 mm
 • “z pliku [pt]”     – program traktuje podaną w pliku wartość, jak w punkty typograficzne TrueType, czyli  np. wartość 5 oznacza 5/72*25.4, czyli  1.8 mm.

 

08. Import w trybie “nowe – poprzednie – usunięte”

Jest to specjalny tryb importu plików “gml”, przeznaczony do kontrolowania plików różnicowych. Obiekty importowane w tym trybie nie mogą być ponownie zapisane do pliku “gml”, ponieważ potencjalnie mogło by to spowodować poważne błędy. Normalnie (czyli gdy ta opcja jest wyłączona), program importuje wyłącznie aktualne wersje obiektów, pomijając obiekty usunięte oraz poprzednie wersje aktualnych wersji obiektów. Włączenie tej opcji, powoduje, że importowane są również obiekty usunięte oraz poprzednie wersje obiektów, przy czym, w zależności od statusu, obiekty trafiają na jedną z trzech warstw:

 • obiekty nowe na warstwę         – “aktualne wersje obiektów”
 • stare wersje obiektów               –  “poprzednie wersje obiektów”
 • obiekty usunięte, na warstwę  – “obiekty usunięte”

Włączenie sub-opcji “+ zmiana koloru”, powoduje, że dodatkowo status obiektu sygnalizowany jest kolorem: obiekty nowe – zielony;  stare wersje – niebieski; usunięte -czerwony. Uwaga: chodzi o kolor obiektu, używany, gdy źródłem informacji o kolorze jest paleta kolorów. Jeżeli źródłem informacji jest “status gml”, to wszystkie obiekty mają kolor szary.