GML – walidacja plików.MGC IV - PIWO - ikonka

.

Pliki “gml” przygotowane przy pomocy MicroGeoCad’a, powinny być poddane walidacji, ponieważ mogą zawierać błędy (dla zainteresowanych – lista przyczyn poniżej). Od wersji “045” programu, dostępna jest funkcja walidacji plików “gml”. Ponieważ w opinii użytkowników walidatora GUGiK, był on mało intuicyjny a raport nieczytelny, to tworząc własny walidator, staraliśmy się aby był on intuicyjny i prosty *). Własny walidator ma też tę zaletę, że umożliwia wskazanie błędnych obiektów na rysunku.

.

Walidator można uruchomić w każdej chwili (A) lub po wygenerowaniu bądź zaimportowaniu pliku “gml” (B). Walidator przygotowuje plik, który pozwala na odnalezienie błędnych obiektów, po powrocie do MicroGeoCad’a.

.

Uwaga: ze względu na specyfikę pliku różnicowego "gml" przygotowanego na potrzeby wymiany informacji z ODGiK, walidator
pomija pewne kontrole, wynikające ze schematu "xsd"  i dokłada własne, których schemat ten nie zawiera a które wynikają 
z właściwości obiektów. Ubocznym skutkiem takiego sposobu pracy, bywa pomijanie jednych lub nadgorliwość w wykazywaniu
innych błędów. Walidator będzie oczywiście systematycznie usprawniany!

.

A. Walidacja pliku

Aby przeprowadzić walidację pliku, należy:

 • uruchomić walidator
  • z głównego menu programu, wybrać grupę “Narzędzia“, a z niej funkcję “Uruchomienie zewnętrznego walidatora“, lub
  • przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + F11
 • w programie walidator
  • uruchomić funkcję “otwarcie pliku do walidacji” (-> rys. poniżej)
  • uruchomić funkcję “walidacja
  • zapoznać się z błędami, rozwijając “drzewko” obiektów
 • wyłączyć walidator, przy pomocy funkcji “zakończenie pracy z walidatorem

.

.

MGC IV - PIWO - okno A

Okno programu P.I.W.O

.

.

B. Walidacja pliku po wygenerowaniu pliku “gml”

Walidator można również uruchomić po wygenerowaniu lub zaimportowaniu pliku “gml”. W takim przypadku, plik “gml” jest automatycznie ładowany do walidatora.

 • wygenerować lub zaimportować plik “gml”
 • uruchomić walidator, wybierając funkcję “Walidator” w oknie menedżera wymiany informacji (-> rys. poniżej)
 • przeprowadzić walidację pliku:
  • uruchomić funkcję “walidacja
  • zapoznać się z błędami, rozwijając “drzewko” obiektów
 • wyłączyć walidator, przy pomocy funkcji “zakończenie pracy z walidatorem

.

MGC IV - PIWO - okno B

Okno menedżera wymiany informacji z zaznaczoną funkcją uruchomienia walidatora.

.

.

C. Kontrola obiektów z błędami

Walidator przygotowuje raport z informacjami o błędnych obiektach a funkcja “zaznaczanie obiektów z zewnętrznego pliku raportu” umożliwia wyszukiwanie obiektów z tego pliku. Aby odnaleźć obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję “zaznaczanie obiektów z zewnętrznego pliku raportu”  z palety “Arkusz mapy
 • wskazać obiekt na liście
  • pojedynczym kliknięciem – by zaznaczyć (podświetlić) obiekt
  • podwójnym kliknięciem    – by ustawić okno nad obiektem i zaznczyć go
 • po wskazaniu obiektu, zamknąć okno (klawisz zatwierdzenia danych lub Esc)

.

.

D. Przyczyny błędów w plikach “gml”

 • błędy w MGC
 • błędy w plikach “gml” pozyskanych z PZGiK (do 2018 roku lepszym określeniem na jakość tych plików był “śmietnik”)
 • brak oficjalnego walidatora, przeznaczonego do kontroli wymiany informacji pomiędzy  Wykonawcą  a  PZGiK
 • niechlujstwo autorów Rozporządzenia, którego skutkiem są:
  • różnice w podejściu autorów programów “ośrodkowych”, do formatu “gml”
  • różnice interpretacji zapisów Rozporządzenia
  • brak jednoznaczności w danych obiektów, zapisanych w pliku “gml”
 • błędy w programach “ośrodkowych”
 • błędy użytkowników MGC.

.

Uwaga: zakres kontroli wykonywanych przez walidator P.I.W.O nie jest kompletny ale jest i będzie systematycznie uzupełniany.
Uwaga: ponieważ elementarnym założeniem projektu walidatora była prostota  oraz intuicyjność, to realizację projektu 
rozpoczęliśmy od odpowiedniej nazwy: Prosty Intuicyjny Walidator Obiektów (PIWO)

.

Tematy powiązane: Paleta narzędziowa GML