• proszę uruchomić funkcję “Identyfikatory baz danych” z palety narzędziowej “Arkusz mapy”,
  • z listy “Wariant poszukiwań” proszę wybrać wariant poszukiwań
    • 1 – id na podstawie nazwy lub fragmentu nazwy miejscowości
    • 2 – miejscowość na podstawie id
  • do okienka “Nazwa lub fragment nazwy”, proszę wprowadzić odpowiedni ciąg znaków
  • zatwierdzić wprowadzony zestaw danych, klikając na klawisz (rys. obok)Klawisz OK
  • zamknąć okno komunikatu
  • otworzyć okno raportu, korzystając z funkcji “Otwarcie raportu w programie notatnik” (znaleźć ją można w palecie “Arkusz mapy” oraz “Pomiary i obliczenia”)