Import dodatków do programu:

Funkcja ta pozwala na uzupełnienie bibliotek programu, o dodatkowe tabelki, palety kolorów, znaki umowne, wzory linii itp. Dodatki do programu, zamówione przez użytkowników, dostarczane są drogą elektroniczną (jako załączniki do korespondencji, adresy folderów).

 

Przygotowanie pliku

Plik dostarczony w załączniku lub pobrany ze strony pomocy, należy zapisać w dowolnym, tymczasowym folderze. Uwaga: pliki pobierane ze strony,  zapisują się domyślnie w folderze systemu operacyjnego “Pobrane”. Warto je  stamtąd przenieść do dowolnego tymczasowego folderu. Jeżeli plik dodatków jest spakowany (zip), to należy go rozpakować.

MGC IV - import dodatkow 1

 

 

 

Instalowanie dodatków:

Aby zainstalować dodatki, znajdujące się w pobranym pliku, należy:

  • uruchomić program
  • otworzyć okno menedżera wymiany informacji (Ctrl+ E)
  • z listy dostępnych formatów wymiany wybrać “mgc – instalacja dodatków do programu”
  • uruchomić funkcję “wskazanie pliku z dodatkami” (rys. poniżej)
  • w oknie “Lista dodatków zaznaczyć dodatki, które mają być zainstalowane
  • uruchomić funkcję “instalowanie dodatków”

 

MGC IV - instalacja dodatkow