Import plików gml:

Funkcja ta, umożliwia załadowanie treści pliku gml.

Import

Aby importować informacje z pliku “gml”, należy:

  • otworzyć okno menedżera wymiany informacji (skrót Ctrl + E),
  • z listy dostępnych formatów wymiany informacji wybrać “GML”
  • ustawić opcje importu,
  • uruchomić funkcję importu,
  • w oknie wyboru plików wskazać plik i uruchomić funkcję “Otwórz”