Film (poniżej) ilustracje przebiegu procesu definiowania modelu konwersji. Opis działań wykonywanych przez operatora znajduje się pod filmem. Szczegółową list funkcji konwertera, można znaleźć w rozdziale „lista funkcji związanych z konwersją

 

A. Przygotowanie mapy

Konwerter „rozpoznaje” elementy, które mają być zamienione w obiekty, na podstawie warstwy oraz atrybutów graficznych, elementu, który został wskazany podczas definiowania modelu konwersji, dlatego przed jej wykonaniem, należy „wyczyścić” rysunek z błędów charakterystycznych dla map „analogowych”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • elementy, które leżą na niewłaściwych warstwach,
 • elementy, które mają niepoprawne atrybuty graficzne,
 • niedomknięte obiekty powierzchniowe,
 • osobne elementy, które powinny tworzyć obiekty.

Przygotowując plik do konwersji, należy usunąć błędy i połączyć powiązane ze sobą elementy w obiekty.  Przygotowanie elementów do konwersji, warto wykonywać osobno dla każdej warstwy rysunku.

 

 

Kolejnosc konwersji 2Rys.1  Proponowana kolejność działań przy konwersji

 

B. Przygotowanie nowego modelu konwersji.

Pracę z konwerterem należy rozpocząć od wyczyszczenie aktualnego modelu konwersji oraz zapisania nowego, pustego modelu. Jeżeli operacja zapisania zostanie pominięta, to po program poprosi o nazwę nowego modelu po podaniu pierwszej definicji modelu konwersji.

 • otworzyć paletę narzędziową „Arkusz mapy„,
 • uruchomić funkcję „Czyszczenie modelu konwersji„,
 • uruchomić funkcję „Zapisanie modelu konwersji”,
 • podać nazwę i uruchomić funkcję „Zapisz”,
 • otworzyć (zaimportować) rysunek, w oparciu o który, tworzony będzie model konwersji,
 • zapisać plik rysunku (mgr).

 

 

C. Definiowanie modelu konwersji

Kolejnym etapem pracy tworzenie modelu konwersji. Do dyspozycji użytkownika są na tym etapie pracy, trzy funkcje, z których dwie służą do definiowania konwersji a trzecia do wskazywania elementów, które podczas konwersji zostaną usunięte (a mówiąc dokładnie, zostaną przeniesione na warstwę „usunięte podczas konwersji”). Jeżeli obiekt rysunku ma zostać zamieniony na obiekt, którego atrybuty opisowe mają zostać wypełnione konkretnymi wartościami, to należy użyć funkcji „definicja konwersji (wskazanie)”. Jeżeli obiekt ma zostać przekształcony w obiekt bez uzupełniania metki, to należy użyć funkcji „definicja konwersji (kod kartograficzny)”. Program rozpoznaje obiekty na podstawie zestawu koloru + grubość + warstwa. Jeżeli definicja dla wskazanych obiektów istnieje, to program ją zaktualizuje.

 

      C1. Definicja konwersji z uzupełnieniem metki

 • ustawić mapę w pobliżu elementu, dla którego tworzona jest definicja,
 • narysować obiekt wzorcowy, pamiętając o poprawnym wypełnieniu metki,
 • uruchomić funkcję „definicja konwersji (wskazanie)„,
 • wcisnąć i trzymać wciśniętą kombinację klawiszy Ctrl + Shift, (wskazywanie wielu obiektów)
 • zaznaczyć w dowolnej kolejności
  • element, który ma zostać przekształcony (pierwotny)
  • obiekt wzorcowy (docelowy)
 • puścić klawisze Ctrl + Shift,
 • potwierdzić dopisanie definicji, pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

 

      C2. Definicja

 • uruchomić funkcję “definicja konwersji (kod kartograficzny)“,
 • w polu edycyjnym “kod kartograficzny obiektu”,
  • wpisać kod (zgodny z Rozporządzeniem) lub…
  • … wybrać kod z listy dostępnych kodów,
 • zaznaczyć obiekt, który ma zostać przekształcony,
 • uruchomić dopisanie definicji, pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

 

      C3. Definicja – usuwanie

 • uruchomić funkcję “definicja konwersji (usuwanie)“,
 • zaznaczyć obiekt, który ma zostać usunięty,
 • uruchomić dopisanie definicji, pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

 

 

D. Zapisanie modelu

Po zakończeniu definiowania modelu, można wykonać konwersję ale warto wcześniej zapisać model. Dzięki temu można go będzie ponownie użyć dla rysunku o podobnej budowie. Warto przy tym stosować nazwy, które będą się kojarzyły z typem, bądź źródłem konwertowanych plików, np. „dxf-y od projektanta” albo „dwg z popularnej nakładki geodezyjnej”.

 • uruchomić funkcję “zapisanie modelu konwersji do pliku“,
 • podać i zatwierdzić nazwę pliku.

 

 

E. Przeprowadzenie konwersji

Kiedy definiowanie modelu jest zakończone, można wykonać konwersję. Jak zawsze w przypadku operacji modyfikujących równocześnie wiele elementów, po uruchomieniu funkcji,   program wyświetli komunikat ostrzegawczy.  Jeżeli nowe obiekty mają przejąć atrybuty obiektów wzorcowych (-> C1), to należy pamiętać o włączeniu opcji  “kopiowanie treści metki podczas konwersji dxf-gml”, która znajduje się w grupie “Opcje pracy II”. Pozostałe elementy wymagają oczywiście wprowadzenia danych opisowych (funkcja „edycja treści metki” z palety „metki”).

 • uruchomić funkcję „konwersja”,
 • potwierdzić wykonanie (klawisz „TAK”)
 • uzupełnić zestawy danych opisowych obiektów (edycja metki).

 

 

 

Uwaga: Warto testować konwersję po każdej dodanej definicji. Konwersję można cofnąć przy pomocy funkcji "cofnij" (Ctrl + Z).