Opcje autotriangulacjiINT - autotriangulacja

1. Dzięki opcji „minimalny kąt„, można wyeliminować z interpolacji, nadmiernie wydłużone trójkąty

2. Opcja zakresu długości boków, pozwala na unikanie interpolacji na zbyt małych i zbyt dużych trójkątach

3. Włączenie opcji „ignorowanie duplikatów„, powoduje, że do budowy nmt, nie będą brane punkty, które leżą w odległości mniejszej niż d.max i nie wyżej/niżej niż dH.max.

4. Włączenie opcji „ignorowanie samotnych punktów” pozwala na wyeliminowanie punktów, leżących daleko poza obszarem opracowania. Za odległość graniczną, przyjmowana jest maksymalna długość boku trójkąta.

5. Opcja „wyłączenie z triangulacji” obiektów powierzchniowych, pozwala na „omijanie” obiektów o geometrii „powierzchnia”. Żeby obiekt został poprawnie ominięty, musi mieć wyznaczone rzędne wysokości wszystkich węzłów konstrukcyjnych.

 

 

 

 

Opcje triangulacji ręcznejINT - s kwadratow

1. Jedyna opcja w tej metodzie, pozwala na ustawienie minimalnego kąta w trójkącie. Ponieważ ta metoda interpolacji wymaga myślenia, to warto ustawić minimalną wartość kąta, np. 1 GRA.

 

 

 

 

 

 

Opcje siatki kwadratówINT - s kwadratow

1. Aktualnie dostępna jest tylko jedna metoda interpolacji siatki kwadratów – metoda odwrotnych odległości do kwadratu.

2. Opcja „promień poszukiwania” pozwala na ustawienie obszaru poszukiwań punktów, do interpolacji węzła. Można ustawić poszukiwanie w zadanym promieniu lub otoczenie, w odległości 1..9 kwadratów siatki (wielkość siatki jest dobierana automatycznie ale można ją modyfikować podczas definiowania obszaru interpolacji, przy pomocy funkcji SC).

3. Opcja „liczba punktów do interpolacji węzła” pozwala na ustawienie minimalnej oraz maksymalnej liczby punktów do interpolacji węzła. Jeżeli w zadanym obszarze poszukiwań, znalezionych zostanie więcej punktów, to do interpolacji wybierane są te, które leżą najbliżej.