.

Rysunek warstwicowy tworzony jest w oparciu o numeryczny model terenu (NMT).  MicroGeoCad, wyposażony jest w dwie procedury generowania NMT. Pierwsza, wykorzystuje metodę siatki nieregularnych trójkątów, druga metodę siatki kwadratów. Źródłem danych dla NMT, mogą być pikiety, punkty wysokościowe naturalne i sztuczne lub wszystkie obiekty. Opcje generowania NMT oraz interpolacji warstwic, znajdują się w oknie opcji i ustawień, na zakładce „Interpolacja warstwic„. Funkcje do interpolacji znajdują się w palecie narzędziowej „Rzeźba terenu„. Szczegółowe informacje na temat opcji i funkcji, związanych z interpolacją warstwic, znajdują się w pięciu rozdziałach:

.

.

Rys.1 Opcje generowania numerycznego modelu terenu oraz interpolacji warstwic.

.

Rys.2 Funkcje palety „rzeźba terenu”

.