Jest to zestaw opcji, dzięki którym można zdecydować, które obiekty, staną się źródłem informacji dla procedury generującej numeryczny model terenu. Po uruchomieniu dowolnej funkcji interpolującej, program, korzystając z opisanych poniżej opcji, tworzy zbiór punktów a następnie generuje numeryczny model terenu.

 

Interpolacja - opcje danych dla nmt

 

 

 

 

 

1. Pikiety 3D

Jeżeli opcja ta jest włączona, to do utworzenia nmt, zostaną wykorzystane pikiety 3D, których rzędna wysokości jest różna od zera. Włączenie pod-opcji „…których rzędna jest równa 0.00„, spowoduje wykorzystanie również tych pikiet, których rzędna jest równa zero.

 

2. Punkty wyskościowe naturalne

Jeżeli opcja ta jest włączona, to do utworzenia nmt, zostaną wykorzystane obiekty o kodzie kartograficznym „RTPW01„, czyli punkty „naturalne”.

 

3. Punkty wyskościowe sztuczne

Jeżeli opcja ta jest włączona, to do utworzenia nmt, zostaną wykorzystane obiekty o kodzie kartograficznym „RTPW02„, czyli punkty „sztuczne”.

 

4. Wszystkie obiekty

Włączenie opcji „wszystkie obiekty”  dezaktywuje pozostałe opcje i powoduje wykorzystanie do budowy nmt, tych węzłów konstrukcyjnych obiektów, których rzędna jest różna od zera, a jeżeli włączona jest pod-opcja „… których rzędna jest równa 0.00„, to również pozostałych. Opcję tą należy włączyć, jeżeli procedura interpolacji, ma pominąć obiekty o geometrii „powierzchnia” oraz obszary wyłączone.

 

Uwaga: W aktualnej wersji programu, nie ma możliwości zdefiniowania linii szkieletowych. Jeżeli dane wymagają uwzględnienia linii, 
to należy posłużyć się metodą "ręcznego" definiowania siatki trójkątów.
Uwaga: Maksymalna liczba punktów, które może obsłużyć procedura nmt, to 25 tysięcy, ale w przypadku słabszych komputerów, może okazać się mniejsza.