Każdy obiekt mapy, wstawiany jest w miejscu wskazanym przy pomocy punktu kontrolnego. Sposób wstawiania punktu kontrolnego zależy od trybu pracy programu. Niezależnie od trybu pracy, wstawienie punktu kontrolnego, należy zatwierdzić lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na rysunku, a jeżeli punkt kontrolny został wstawiony w niewłaściwym miejscu albo przyciągnięty do niewłaściwego obiektu, anulować prawym klawiszem myszy. Taki sposób kreślenia jest nieco bardziej czasochłonny, bo każdy punkt oparcia obiektu wymaga dwóch kliknięć ale za to zdecydowanie łatwiej jest zachować kartometryczność i topologiczną poprawność mapy.

A. Kreślenie

Sposób kreślenia zależy od trybu pracy programu. Aby narysować element, należy:

 1. Otworzyć paletę narzędziową,
 2. Uruchomić funkcję kreślenia obiektu,
 3. Wypełnić pola danych opisowych i zamknąć okno wprowadzania danych, klawiszem „ok” (rysunek obok)Klawisz OK
 4. Wstawić punkt kontrolny w miejscu, w którym ma być narysowany element,
  1. w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  2. w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 5. Jeżeli punkt kontrolny został wstawiony w niewłaściwym miejscu, to można z niego zrezygnować klikając jeden raz prawym klawiszem myszy, w dowolnym miejscu,
 6. Jeżeli punkt kontrolny został wstawiony we właściwym miejscu, to należy zatwierdzić miejsce wstawienia, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy,
 7. Jeżeli obiekt wymaga wskazania kilku punktów, to operację wskazania i potwierdzenia należy powtórzyć dla każdego punktu,
 8. Jeżeli konieczna jest zmiana opcji kreślenia, to bez przerywania kreślenia należy użyć funkcji sterowania opcjami Scroll-Control,
 9. Jeżeli ilość punktów, na których oparty jest obiekt nie jest określona, to kreślenie kończy się klikając jeden raz prawym klawiszem myszy (reset).
 10. Jeżeli ilość punktów jest określona, to program kończy kreślenie po wstawieniu ostatniego wymaganego punktu.

.

Tematy powiązane: automatyczne kartowanie,   scroll-control.

­

Uwaga: podczas kreślenia obiektów opartych na wielu punktach kontrolnych, można usunąć ostatni zatwierdzony punkt przy pomocy klawisza Esc,
lub przy pomocy kombinacji Ctrl+Z (ta ostatnia kombinacja działa, jeżeli w włączona jest opcja "działanie funkcji
"cofnij" podczas kreślenia obiektu", która znajduje się w grupie "Opcje pracy", okna "Opcje i ustawienia").
Uwaga: jeżeli po uruchomieniu funkcji "zapali się" kontrolka SC, która znajduje się po lewej stronie dolnego paska programu, 
to oznacza, że dostępne są opcje kreślenia, które można zmieniać kręcąc rolką myszy przy wciśniętym
klawiszu Ctrl lub przy pomocy klawiszy F2/F3.