Lista funkcji:

 

Paleta narzędziowa “Lista funkcji” zawiera listę funkcji programu oraz odpowiadających im ikonek, uporządkowanych:

 • według alfabetu
 • według geometrii
 • według przynależności do bazy danych
 • według pomysłu użytkownika.

W palecie tej znajdują się również klawisze funkcji:

 • generowania nowej listy,
 • zapisywania aktualnej listy,
 • odczytywania zapisanej wcześniej listy,
 • poszukiwania funkcji na liście, na podstawie fragmentu nazwy (opisu).

 

 

A. Wyświetlenie listy

 

Aby skorzystać z listy funkcji, należy

 • otworzyć okno opcji i ustawień programu (Ctrl + Q)
 • wybrać grupę opcji “boczny panel narzędzi”
  • włączyć opcję “paleta narzędziowa oraz lista funkcji użytkownika”
  • wybrać opcję wysokości listy (krótka, średnia, długa)
 • zamknąć okno opcji i ustawień (Esc)
 • wysunąć panel boczny
 • otworzyć paletę narzędziową “lista funkcji” (rysunek poniżej)

 

MGC IV - lista tree view 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Automatyczne przygotowanie nowej listy

 

Aby przygotować nową listę, należy

 • uruchomić funkcję “Przygotowanie listy funkcji“,
 • z okienka opcji wybrać jedną z trzech dostępnych opcji źródła definicji funkcji (-> rys. poniżej):
  • Rozporządzenie
  • Instrukcja K1
  • Rozporządzenie oraz Instrukcja K1
 • w oknie sposobu sortowania funkcji na liście, wybrać jedną z opcji:
  • według geometrii obiektu
  • według nazwy (alfabetycznie)
  • według przynależności do bazy danych
 • zatwierdzić wybrane opcje (uwaga: generowanie listy może zająć kilkanaście sekund)
 • zapisać listę korzystając z funkcji “Zapisanie listy funkcji” (szczegóły w punkcie “C”)

 

 

MGC IV - tworzenie listy funcji 1

 

 

C. Zapisywania aktualnej listy w pliku

 

Po przygotowaniu nowej listy funkcji, należy ją zapisać. W tym celu trzeba:

 • uruchomić funkcję “Zapisanie listy funkcji
 • wybrać lokalizację i podać nazwę pliku listy (uwaga: plik musi mieć rozszerzenie rozszerzenie “mgl”)
 • uruchomić zapis, klawiszem “Zapisz”

 

 

D. Otwieranie pliku z listą funkcji

 

Aby załadować plik listy funkcji użytkownika, należy:

 • uruchomić funkcję “Otwarcie listy funkcji
 • wskazać plik listy
 • uruchomić otwieranie klawiszem “Otwórz”

 

 

E. Modyfikowanie pliku listy funkcji

 

Pliki list funkcji użytkownika, są zwykłymi plikami tekstowymi, które dla ułatwienia obsługi programu i zachowania porządku, mają rozszerzenie “mgl”. Linie pliku, mają strukturę “csv” i każda zawiera informacje o jednej funkcji. Plik taki można stworzyć samodzielnie, trzeba jednak znać wewnętrzne kody, które program przypisuje poszczególnym funkcjom. Na życzenie, PRODER dostarcza listy kodów zainteresowanym użytkownikom. Przykładowa linia:

“A. Punktowe”,”2:001″,”OSPP01″,”Punkt osnowy poziomej podstawowej  geodezyjnej grawimetrycznej lub  magnetycznej”

Kolejne składniki mają następujące znaczenie:

 • “A. Punktowe”          – nazwa grupy, do której funkcja należy
 • “2:001”                       – wewnętrzny kod funkcji, w programie
 • “OSPP01”                  – kod kartograficzny
 • “Punkt osnowy …”   – opis funkcji