.

Menedżer pikiet: pikieta, ładowanie pikiet, import pikiet, wczytywanie pikiet, wczytywanie punktów, ładowanie punktów

.

W oknie menedżera pikiet znajduje się lista plików pikiet, funkcje do ładowania, odświeżania i odłączania plików oraz opcje związane z ładowaniem i wyświetlaniem pikiet.

.

MGC IV - menedzer pikiet z opisem - 2

 

.

A. Ładowanie zbiorów.

Aby załadować zbiór pikiet, należy:

.

 • otworzyć okno menedżera pikiet (skrót Ctrl + T),
 • jeżeli każdy zbiór ma być załadowany na osobną warstwę, to należy włączyć opcję „ładowanie każdego zbioru pikiet na osobną warstwę„,
 • warto włączyć opcję „ustawienie okna nad załadowanymi pikietami”,
 • wybrać sposób traktowania pikiet (rys. poniżej):
  • 3D – wszystkie pikiety będą miały status „3D”, nawet jeżeli nie będzie rzędnej lub będzie ona równa 0,00,
  • 3D z wyjątkiem tych pikiet, które mają rzędną 0.00,
  • 2D – wszystkie będą miały status „2D”, nawet jeżeli rzędna będzie różna od 0.00.
 • wybrać kolor dla ładowanych pikiet:
  • automatyczny – włączając opcję „automatyczna zmiana koloru kolejnego zbioru pikiet„,
  • wybrać kolor przy pomocy funkcji „zmiana koloru pikiet”,
 • uruchomić funkcję „ładowanie zbioru pikiet” (rys. poniżej),
 • wybrać plik (program „widzi” zbiory z rozszerzeniami „txt” oraz „xyz”),
 • uruchomić funkcję „otwórz„.

.

MGC IV - traktowanie pikiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zmiana koloru pikiet.

Przed załadowaniem pikiet należy wybrać kolor, w jakim zostaną skartowane. Jeżeli włączona jest opcja, „automatyczna zmiana koloru…„, to każdy ładowany zbiór, będzie miał inny kolor. Jeżeli użytkownik chce samodzielnie wybrać kolor, to musi:

 • uruchomić funkcję „zmiana koloru pikiet” (rys. powyżej),
 • kliknąć na kwadrat koloru w oknie wyboru koloru „kolor pikiet”.

 

.

C. Zaznaczanie pikiet należących do zbioru i ustawienie okna mapy nad zbiorem pikiet

Wskazując plik na liście plików pikiet, można:

 • pojedynczym kliknięciem zaznaczyć wszystkie pikiety należące do wskazanego zbioru,
 • podwójnym szybkim kliknięciem ustawić okno rysunku ponad pikietami ze wskazanego pliku.

 

.

MGC IV - menedzer pikiet z opisem - dol

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje menadżera pikiet.

.

D. Przeładowanie zbioru pikiet


Jeżeli podczas edycji treści rysunku, zostaną przypadkiem usunięte jakieś pikiety, to do ich ponownego skartowania można wykorzystać funkcję „Przeładowanie pikiet wskazanego zbioru”. Przeładowanie polega na usunięciu tych pikiet wskazanego zbioru, które są na rysunku i załadowaniu ponownie wszystkich. Funkcję tą można również wykorzystać np. po wykryciu błędów i aktualizacji zbioru współrzędnych. Aby przeładować pikiety, należy:

 

 • zaznaczyć na liście plików pikiet, plik do przeładowania,
 • uruchomić funkcję „Przeładowanie pikiet wskazanego zbioru” (rys. powyżej).

.

 

E. Usunięcie pikiet z rysunku


Menedżer pikiet pozwala na usunięcie wszystkich pikiet z rysunku bez usuwania z listy plików pliku, z którego pochodzą. Podczas zapisywania rysunku, zapisywana jest również informacja o plikach, z których zostały załadowane pikiet, dzięki czemu można później ponownie załadować pikiety. Aby usunąć pikiety należy:

 

 • zaznaczyć na liście plików pikiet, plik do przeładowania,
 • uruchomić funkcję „Usunięcie z rysunku wszystkich pikiet wskazanego zbioru” (rys. powyżej)

Aby usunąć wszystkie pikiet a także usunąć plik z listy plików, należy:

 • zaznaczyć na liście plików pikiet, plik do przeładowania,
 • uruchomić funkcję „Usunięcie z rysunku wszystkich pikiet wskazanego zbioru” (rys. powyżej),
 • uruchomić funkcję „Usuwanie pustych zbiorów pikiet”  (opis poniżej w punkcie F).

 

.

F. Usunięcie zbioru pikiet z listy

Funkcja „Usuwanie pustych zbiorów pikiet”  umożliwia usunięcie z listy plików pikiet tych plików, których wszystkie pikiety zostały usunięte z rysunku  (lub których nie została załadowana żadna pikieta).  Jeżeli na liście znajduje się plik, z którego żadna pikieta nie znajduje się na rysunku, to można go usunąć z listy:

 • zaznaczyć na liście plików pikiet, plik do przeładowania,
 • uruchomić funkcję „Usuwanie pustych zbiorów pikiet” (rys. poniżej).

 

.

G. Tymczasowa zmiana rozmiaru opisów

Identyfikatory pikiet rozrzuconych na dużym lub skupionych na niewielkim obszarze, są nieczytelne. Suwak „Rozmiar opisów” służy do płynnej zmiany rozmiaru opisów (identyfikatora oraz rzędnej) pikiet. Aby wrócić do standardowego rozmiaru opisów pikiet, należy uruchomić funkcję „Ustawienie standardowego rozmiaru opisów pikiet„.  Ponad suwakiem do regulacji wysokości opisów, znajduje się opcja „rozmiar niezależny od skali opracowania i aktualnego powiększenia„. Włączenie tej opcji, powoduje uniezależnienie wielkości opisów pikiet od skali opracowania oraz powiększenia („zoom’u”). Wielkość opisów można jednak cały czas regulować „suwakiem”.

.

.

Tematy powiązane:  metoda szybka,    zamiana pikiet na tekst i kropkę,    opisywanie współrzędnymi 2D,    kodeks menedżera pikiet.