Menedżer plików referencyjnych

Menedżer plików referencyjnych, to zestaw funkcji, które służą do zarządzania plikami referencyjnymi. Użytkownik może podłączyć plik, odłączyć go, ustawić, które warstwy pliku referencyjnego są włączone a które wyłączone, przekopiować treść pliku referencyjnego do pliku głównego oraz odłączyć plik (wszystkie pliki). W aktualnej wersji, program pozwala na referencyjne podłączenie plików natywnych (mgr) oraz plików w formacie dxf.  Menedżera plików referencyjnych można uruchomić przy pomocy skrótu Ctrl+D, lub wybierając z głównego menu programu grupę funkcji „Narzędzia” a następnie „Menedżer plików referencyjnych”. Informacja o plikach referencyjnych jest zapisywana w pliku głównym i pliki te są podłączane przy jego otwieraniu (jeżeli włączona jest opcja „ładowanie referencji„, która znajduje się w grupie „Opcje pracy„, okna opcji i ustawień (skrótu Ctrl+Q). Obiekty plików referencyjnych mogą być zaznaczane, jeżeli włączone są opcje „przyciąganie do elementów rysunku referencyjnego” oraz „zaznaczanie obiektów rysunku referencyjnego„, które znajdują się w grupie opcji „punkt kontrolny”, okna opcji i ustawień.

 

 

MGC IV - pliki referencyjne 05-2021 - 2

 

 

 

A. Podłączenie pliku

Aby podłączyć plik referencyjny, należy:

 • uruchomić funkcję „Podłączenie pliku„,
 • w oknie „Otwarcie pliku referencyjnego” wybrać typ plików „mgr” lub „dxf” (rys. poniżej) ,
 • zaznaczyć plik na liście plików (można zaznaczyć równocześnie kilka plików),
 • uruchomić funkcję „Otwórz” (funkcja „Anuluj” pozwala na zrezygnowanie z podłączania plików),

 

MGC IV - pliki referencyjne typ mini

B. Wyświetlanie treści pliku referencyjnego

Aby ukryć treść pliku referencyjnego, należy:

 • zaznaczyć plik na liście plików referencyjnych,
 • uruchomić funkcję „Ukrycie treści pliku referencyjnego„,

Aby wyświetlić treść ukrytego pliku, należy

 • zaznaczyć plik na liście plików referencyjnych,
 • uruchomić funkcję „Wyświetlenie treści pliku referencyjnego„,

Aby ukryć/wyświetlić treść wybranej warstwy pliku referencyjnego, należy:

 

 • zaznaczyć plik na liście plików referencyjnych,
 • kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy na wybraną warstwę na liście warstw pliku referencyjnego
  • nazwa warstwy, której treść jest wyświetlana, jest poprzedzona znakiem [+],
  • nazwa warstwy, której treść jest ukryta, jest poprzedzona znakiem          [-],

 

 

C. Kopiowanie treści pliku

Aby skopiować obiekty z pliku referencyjnego do pliku głównego, należy:

 • zaznaczyć plik na liście plików referencyjnych,
 • uruchomić funkcję „Kopiowanie widocznych obiektów pliku referencyjnego do pliku głównego„,

lub

 • zaznaczyć obiekty pliku referencyjnego, które mają być skopiowane,
 • uruchomić menedżera plików referencyjnych (skrót Ctrl+D),
 • uruchomić funkcję „Kopiowanie widocznych obiektów pliku referencyjnego do pliku głównego„,
 • na pytanie, czy skopiowane mają być tylko zaznaczone elementy, odpowiedzieć:
  • „tak” – aby skopiować tylko zaznaczone obiekty,
  • „nie” – aby skopiować wszystkie obiekty pliku referencyjnego.

 

 

D. Odłączanie pliku / plików

Aby odłączyć plik referencyjny, należy:

 • zaznaczyć plik na liście plików referencyjnych,
 • uruchomić funkcję „Odłączenie pliku referencyjnego”,

lub

 • uruchomić funkcję „Odłączenie wszystkich plików”.

 

 

E. Zahaczanie do elementów rysunku referencyjnego

Domyślnie, rysunek referencyjny traktowany jest jak „tło” – nie można wskazywać i zaznaczać jego składników.  Aby możliwe był zahaczanie punktu kontrolnego do elementów rysunku referencyjnego,  należy włączyć odpowiednie opcje punktu kontrolnego. W tym celu należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (Ctrl + Q),
 • na liście grup opcji proszę odnaleźć i wskazać grupę „Punkt kontrolny”,
 • proszę zaznaczyć  (włączyć) opcje:
  • „Przyciąganie do elementów rysunku referencyjnego”
  • „Zaznaczanie elementów rysunku referencyjnego” 
 • zamknąć okno opcji i ustawień (Esc).

 

 

Uwaga: plik może być podłączony tylko jeden raz ale ten sam plik skopiowany do innego folderu jest już dla menedżera plików innym plikiem.
Uwaga: po skopiowaniu treści pliku referencyjnego, plik referencyjny jest (opcjonalnie) odłączany.
Uwaga: podczas zapisywania pliku głównego, do pliku "mgr" trafia informacja o plikach referencyjnych.
Uwaga: obiekty referencyjne mogą być zaznaczane, jeżeli włączone są opcje "przyciąganie do elementów rysunku referencyjnego" oraz 
"zaznaczanie obiektów rysunku referencyjnego", które znajdują się w grupie opcji "Punkt kontrolny", okna opcji i ustawień.