.

Menedżer rastrów

Menedżer rastrów to zbiór funkcji, które umożliwiają podłączanie, kalibrację oraz modyfikację położenia i sposobu wyświetlania obrazów rastrowych.

.

.

A. Funkcje menedżera rastrów


 

 • przesuniecie rastra w górę listy rastrów
 • przesuniecie rastra w dół listy rastrów
 • włączenie / wyłączenie wyświetlania wskazanego rastra
 • włączenie / wyłączenie wyświetlania wszystkich rastrów
 • zmiana widoczności – włączenie wyłączonych + wyłączenie włączonych
 • wyświetlenie wskazanego rastra w trybie “negatywu”

 

 

 

.

.

Uwaga: funkcje zmieniające jasność, kontrast lub kolor pikseli, nie powodują modyfikacji oryginalnego rastra. Uruchomienie funkcji “przeładowanie” przywraca standardowy wygląd rastra. Operacji tych nie można cofnąć przy pomocy funkcji “Cofnij“.

.

.

B. Opcje menedżera rastrów

 • wyświetlanie rastrów, wyświetlanie ramek zasięgu
 • obrót, z wypełnieniem marginesów, kolorem tła
 • ustawienie okna rysunku, nad rastrem wybranym do modyfikacji
 • wyłączanie pozostałych rastrów na czas modyfikacji
 • tworzenie negatywu rastra, łącznie z tłem
 • sposób wyświetlania rastra
  • nieprzeźroczyste
  • przeźroczyste
  • przeźroczysta część wspólna
 • zmiana koloru pikseli,  zmiana koloru pikseli podobnych, zmiana koloru pikseli na negatyw wybranego koloru.
 • współczynnik redukcji rozdzielczości rastra (dotyczy tych plików rastrowych, które są zbyt duże dla aktualnej wersji MGC)

.

.

C. Kalibracja rastrów

Kalibracja, to proces wyznaczenia i nadania georeferencji, których zastosowanie spowoduje ustawienie rastrowi  w odpowiednim miejscu mapy oraz zredukuje jego zniekształcenia geometryczne. Aby skalibrować raster, należy przygotować punkty dostosowania w rysunku wektorowym (pikiety, sitka krzyży) a następnie załadować raster, uruchomić funkcję kalibracji i zdefiniować punkty pary punktów dostosowania. Szczegółowy opis kalibracji rastra można znaleźć “Kalibracja rastrów”.