A. Zarządzanie warstwami

 

Menedzer warstw - funkcje pion + opis A

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Wstawienie nowej warstwy na rysunek:

Aby wstawić nową warstwę na rysunek,  należy

  • uruchomić funkcję  “wstawienie nowej warstwy” (-> rys. obok)
  • w polu edycyjnym wpisać nazwę warstwy
  • zatwierdzić operację, klawiszem Enter

 

02. Usuwanie warstw:

Program pozwala na usunięcie aktywnej warstwy, pod warunkiem, że jest pusta i rysunek nie zawiera obiektów, które leżały na tej warstwie i zostały usunięte. Jeżeli takie obiekty istnieją, to warstwę można usunąć tylko  po wykonaniu kompresji rysunku (-> uwaga na dole strony).  Aby usunąć warstwę,należy:

  • aktywować ją, podwójnym szybkim kliknięciem lewym klawiszem myszy na prostokąt statusu
  • uruchomić funkcję “usunięcie aktywnej warstwy
  • jeżeli warstwy nie można usunąć, to program wyświetli informację o przyczynie

 

03. Włączenie wszystkich warstw:

Aby włączyć wszystkie warstwy, należy:

  • uruchomić funkcję “włączenie wszystkich warstw

 

04. Zamiana włączenie wyłączonych / wyłączenie włączonych:

Aby zmienić widoczność warstw, należy:

  • uruchomić funkcję “włączenie wyłączonych / wyłączenie włączonych” warstw.

Uwaga: funkcja ta nie zmienia statusu warstwy aktywnej.

 

05. Wyłączenie wszystkich warstw:

Aby wyłączyć wszystkie warstwy, należy:

  • uruchomić funkcję “wyłączenie wszystkich warstw

Uwaga: warstwy aktywnej niemożna wyłączyć.

 

06. Usuwanie warstw, które nie są wykorzystane:

Jeżeli rysunek zawiera dużo pustych warstw, to można je usunąć (-> uwaga na dole strony). W tym celu należy:

  • uruchomić funkcję “Usunięcie pustych warstw

 

Uwaga: podczas usuwania aktywnej warstwy oraz podczas usuwania nie wykorzystywanych warstw, obowiązuje zasada ochrony warstw, 
na których znajdują się usunięte obiekty. Z punktu widzenia użytkownika warstwa jest pusta, ale program musi ją chronić przed 
usunięciem, aby funkcja "cofnij" mogła przywrócić usunięty obiekt. Wykonanie kompresji rysunku, powoduje trwałe usunięcie 
takich obiektów i po tej operacji warstwa może być usunięta, jednak użytkownik traci możliwość cofnięcia wcześniejszych operacji.