MGC IV - menedzer warstwMenedżer warstw, to zestaw funkcji, które pozwalają na zarządzanie warstwami rysunku, w tym włączanie, wyłącznie oraz aktywowanie warstw. Aby warstwę włączyć bądź wyłączyć, należy kliknąć jeden raz na “kontrolkę” lub znajdujący się po jej prawej stronie opis. Aby warstwa stała się aktywna, należy dwukrotnie szybko kliknąć na “kontrolkę” lub opis.

 

 

Menedżer warstw.

 

Menedżer warstw to program do zarządzania warstwami rysunku. Można go uruchomić:

  • klikając na klawisz funkcji “menedżer warstw” w głównej palecie narzędziowej
  • klikając na ikonkę “warstwa“, która znajduje się po prawej stronie listy “Warstwa” w głównej palecie narzędziowej
  • wybierając z głównego menu programu funkcje “narzędzia”  i  “menedżer warstw
  • przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + W

 

MGC IV - menedzer warstw II

 

 

01. Status warstwy:

Warstwa może być włączona (jej treść jest widoczna), wyłączona (jej treści nie widać) lub aktywna. MGC IV - menedzer warstw - oznaczenia IIPJedna z warstw zawsze jest aktywna. Obiekty które nie mają zdefiniowanej warstwy (np. obiekty z palety “podstawowe elementy“) są rysowane na warstwie aktywnej. Obiekty, które mają warstwę zdefiniowaną w pliku biblioteki (np. obiekty z Rozporządzenia), kreślone są na warstwie zdefiniowanej, chyba że włączona jest opcja “nadrzędność aktualnej warstwy i atrybutów graficznych” z grupy “Kreślenie” okna opcji i ustawień.

 

02. Włączenie, wyłączanie i aktywowanie warstwy:

  • aby włączyć lub wyłączyć warstwę, należy kliknąć lewym klawiszem myszy, na prostokąt statusu warstwy.
  • aby warstwa stała się aktywna, należy kliknąć dwukrotnie szybko na na prostokąt statusu warstwy.

 

 

03. Zarządzanie warstwami:

Jest to zestaw 18 funkcji, które służą do zarządzania warstwami rysunku.Menedzer warstw - funkcje pion + opis R

 

 

 

 

 

03. Informacja o aktywnej warstwie

Pod klawiszami do zarządzania warstwami, znajduje się linia z informacją o aktywnej warstwie. Informację tą może być również wyświetlić na pasku tytułowym programu – w tym celu należy włączyć opcję “wyświetlanie nazwy warstwy, na pasku tytułowym programu“, która znajduje się w grupie opcji “okno mapy“.

 

03. Uaktywnienie nowo złożonej warstwy

Aby nowa warstwa, założona przy pomocy funkcji “nowa warstwa” stała się aktywna zaraz po założeniu, należy włączyć opcję “Uaktywnienie nowo złożonej warstwy“. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, to podczas tworzenia nowych warstw, warstwa aktywna nie zmienia się.

 

04. Szybka zmiana widoczności warstw

Korzystając ze skrótów klawiszowych Ctrl + V  oraz Shift + V, można szybko zmienić widoczność warstw.

 

Uwaga: Jeżeli użytkownik korzysta z własnego planu warstw, to po każdej aktualizacji planu warstw, należy przywrócić plan użytkownika.
Uwaga: modyfikacji planu warstw nie można cofnąć przy pomocy funkcji "cofnij".