Przesuwanie węzła konstrukcyjnego:MGC V - modyfikacja wezla

Obie funkcje służą do przesuwania węzłów konstrukcyjnych obiektu. Funkcja “przesuwanie węzła” pozwala na przesunięcie węzła konstrukcyjnego elementu (elementów) i nadaje się do modyfikacji pojedynczych elementów lub bardzo prostych obiektów. Obiekty, które składają się z wielu elementów (np. budynek w budowie) lub są wypełnione wzorem (murek oporowy, skarpa), należy modyfikować funkcją “modyfikacja obiektów – przesuwanie węzła”.

 

A. Przesuwanie węzła:

Aby przesunąć węzeł konstrukcyjny należy:

 • uruchomić funkcję,
 • wskazać węzeł konstrukcyjny, który ma zostać przesunięty:
  • opcjonalnie wybrać tryb przyciągania “do węzła konstrukcyjnego” (będzie łatwiej zahaczyć węzeł!)
  • zahaczyć (dosnapować) punkt kontrolny do węzła,

   • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór węzła, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • wstawić punkt kontrolny w miejscu, do którego ma być przesunięty węzeł,
 • potwierdzić wybór miejsca obiektu klikając lewym klawiszem myszy.

 

Uwaga: funkcja "przesuwania węzła" powinna być stosowana tylko w przypadku prostych obiektów.
Obiekty bardziej złożone (takie jak skarpa, budynek w budowie, murek oporowy) powinny być
modyfikowane przy pomocy funkcji "modyfikacja obiektu - przesunięcie węzła konstrukcyjnego"