Przeskalowanie – nietypowa skala:MGC IV - skala nietypowa

Funkcja ta umożliwia selektywne przeskalowanie obiektów mapy tak, aby mapę można było wydrukować w nietypowej skali. Przeskalowywane są znaki umowne, opisy obiektów i teksty nie związane z obiektami. Przeskalować można pojedynczy obiekt (uruchomienie funkcji –> wybranie skali –> zaznaczenie –> potwierdzenie) lub  grupę obiektów (zaznaczenie obiektów –> uruchomienie funkcji –> wybranie skali ). Opcje przeskalowania znajdują się w grupie opcji  “Transformacja i przeskalowanie“, okna opcji i ustawień.

 

 

A. Przeskalowanie wskazanego obiektu:

Aby przeskalować obiekt należy:

 • uruchomić funkcję,
 • wybrać skalę z listy (50,100,150,200,250,2880)
 • wskazać modyfikowany obiekt, zahaczając do niego (snapując) punkt kontrolny:

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • potwierdzić wybór obiektu klikając lewym klawiszem myszy.

 

 

B. Przeskalowanie zaznaczonych obiektów:

Aby przeskalować grupę obiektów, należy:

 • zaznaczyć obiekty, dowolną metodą:
  • przy pomocy ramki ogrodzenia
  • trzymając wciśnięte klawisze Ctrl + Shift, zaznaczyć obiekty
  • wszystkie obiekty, korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl + A
 • uruchomić funkcję,
 • wybrać skalę z listy (50,100,150,200,250,2880)
 • zamknąć okno wyboru skali.

 

 

C. Opcje przeskalowania.

Opcje przeskalowania znajdują się w grupie opcji  “Transformacja i przeskalowanie“, okna opcji i ustawień. Aby je zmienić, należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (Ctrl + Q)
 • z listy grup opcji wybrać  “Transformacja i przeskalowanie
 • opcje przeskalowania, znajdują się w dolnej części pola opcji ( -> rys. poniżej)

 

MGC IV - skala nietypowa - opcje 1

 

Obiekty punktowe:

Jeżeli opcja “obiekty punktowe” jest włączona, to przeskalowywane są obiekty o geometrii “punkt”, np. znaki umowne.

Obiekty liniowe:

Jeżeli opcja “obiekty liniowe” jest włączona, to przeskalowywane są obiekty o geometrii “linia”, oczywiście bez zmiany rozmiaru takich obiektów

Teksty:

Przeskalowanie z włączoną opcją “teksty” powoduje zmianę rozmiaru tekstów. Teksty mogą być przeskalowywane względem lewego dolnego punktu konstrukcyjnego tekstu (pod opcja “względem lewego dołu”) lub względem środka ciężkości tekstu (pod opcja “względem środka ciężkości”).

Wyjątki:

Jeżeli opcja ta jest włączona, to program omija obiekty o następujących kodach kartograficznych:

KTOK*
SUUS10
SUSM05_01
BUIB02_01

Informacja: W planach jest opracowanie zaawansowanych algorytmów przeskalowania tych obiektów, stąd nazwa opcji.

Ustawienie nietypowej skali wydruku:

Jeżeli opcja ta jest włączona, to po przeskalowaniu obiektów, program przełącza opcję skali wydruku z “aktualna” na “nietypowa” i ustawia mianownik nietypowej skali.