Nawigacja:

W programie zaimplementowanych zostało kilka rozwiązań pozwalających na wygodne sterowanie rysunkiem i funkcjami programu. Działanie tych funkcji jest uzależnione od ustawień opcji nawigacji. Program może pracować w dwóch trybach, opisanych szczegółowo w rozdziałach „tryby pracy programu”  oraz  „opcje i ustawienia – tryby pracy”Funkcją, która odróżnia MGC od podobnych aplikacji jest „Scroll-Control” – funkcja sterowania opcjami przy pomocy rolki myszy. Opisane zostaną teraz sposoby sterowania położeniem rysunku.

A. Przesuwanie rysunku mapy przy pomocy myszy – sposób I:

Aby przesunąć mapę, należy:

 • upewnić się, że funkcja CapsLock klawiatury jest wyłączona,
 • ustawić kursor myszy mniej więcej na środku okna programu,
  • w trybie PRO:  wcisnąć i przytrzymać rolkę myszy,
  • w trybie CAD:  wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy,
 • przesunąć mysz.

B. Przesuwanie rysunku mapy przy pomocy myszy – sposób II:

Aby przesunąć mapę, należy:

 • upewnić się, że włączona jest opcja przesuwania mapy przy pomocy kombinacji Shift + lewy klawisz myszy (02),
 • ustawić kursor myszy mniej więcej na środku okna programu,
 • wcisnąć i trzymać wciśnięty klawisz Shift,
 • wcisnąć i trzymać wciśnięty lewy klawisz myszy,
 • przesunąć lekko mysz:
  • w lewo    – aby przesunąć mapę w prawo,
  • w prawo – aby przesunąć mapę w lewo.

C. Przesuwanie rysunku mapy przy pomocy myszy – sposób III:

Aby przesunąć mapę, należy:

 • sprawdzić, ustawienie opcji przesuwania przy pomocy kombinacji shift + klawisze kursora (01),
 • wcisnąć i trzymać wciśnięty klawisz Shift,
 • użyć klawiszy kursora aby przesunąć mapę.

D. Zmiana powiększenia – sposób I:

Aby powiększyć (przybliżyć)  lub pomniejszyć (oddalić) mapę, należy:

 • sprawdzić ustawienie opcji „rolka myszy obracana od siebie …” (04),
 • ustawić kursor myszy nad miejscem, względem którego rysunek będzie powiększany/pomniejszany,
 • obrócić rolkę myszy.

E. Zmiana powiększenia – sposób II:

Aby powiększyć (przybliżyć)  lub pomniejszyć (oddalić) mapę, należy:

 • włączyć opcję „kombinacja Alt + lewy klawisz myszy…” (03),
 • wcisnąć i trzymać wciśnięty lewy klawisz Alt,
 • aby powiększyć (przybliżyć) mapę:
  • ustawić kursor myszy na górze okna programu,
  • wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przesunąć kursor w dół,
 • aby pomniejszyć (oddalić) mapę:
  • ustawić kursor myszy na dole okna programu,
  • wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przesunąć kursor w górę.

F. Zmiana powiększenia – sposób III:

Aby powiększyć (przybliżyć)  lub pomniejszyć (oddalić) mapę, należy:

 • wcisnąć i trzymać wciśnięty klawisz Shift,
 • użyć klawiszy sterowania stronami:
  • PgUp        – aby powiększyć (przybliżyć) rysunek,
  • PgDown – aby pomniejszyć (oddalić) rysunek,
  • Home      – aby wpasować wszystkie składniki rysunku w okno programu,
  • End           – aby wpasować ostatni narysowany składnik rysunku w okno programu.

G. Panel boczny:

Aby wysunąć / wsunąć panel boczny, należy:

 • wcisnąć klawisz TAB.

H. Palety użytkownika:

Aby zmienić paletę użytkownika, należy:

 • wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + TAB

……lub

 • kliknąć lewym klawiszem myszy na obrazek z numerem palety użytkownika, który znajduje się na dolnym pasku programu.

I. Paleta podręczna:

Paletę podręczną można otworzyć przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + D, lub:

 • klikając jeden raz  prawym klawiszem myszy (jeżeli nie została włączona żadna funkcja),
 • klikając prawym klawiszem myszy dwa razy podczas kreślenia obiektów (pierwsze kliknięcie kończy/wyłącza kreślenie, drugie otwiera paletę),
 • klikając prawym klawiszem myszy trzy razy, w przypadku niektórych takich funkcji, takich jak „kopiowanie”, „przenoszenie” itp.

Uwaga: większość funkcji sterowania położeniem i powiększeniem rysunku, jest również dostępna w główny menu  programu (rys. poniżej).

mgc-iii-menu-sterowania-mapa