Obiektowanie – łączenie odcinków w w obiekt:

 

Zdarza się – szczególnie po imporcie rysunków “dxf/dwg” – że obiekty powierzchniowe (np. budynki) składają się ze zbioru nie powiązanych ze sobą kresek. Przed uruchomieniem procedury do konwersji, należy takie “zbiory kresek”, zamienić na linię łamaną, aby podczas konwersji mogły zostać poprawnie przekształcone w obiekty o geometrii “powierzchnia”.  Procedura ta, umożliwia taką zamianę. Odcinki muszą się ze sobą stykać (d < 0.01 cm), muszą leżeć na tej samej warstwie, a obiekt, który tworzą,  musi być zamknięty.  Można wskazywać zbiory odcinków do zamiany lub wykonać zamianę dla wszystkich widocznych odcinków.

 

A. Obiektowanie wybranego zbioru odcinków

 • uruchomić funkcję obiektowania
 • wcisnąć i trzymać wciśnięte klawisze Ctrl  oraz Shift
 • zaznaczyć wszystkie składniki obiektu (jeżeli przypadkiem zahaczony zostanie jakiś element, który nie należy do obiektu, to nie szkodzi…)
 • zaznaczyć wszystkie składniki kolejnego obiektu
 • puścić klawisze Ctrl i Shift
 • potwierdzić wykonanie operacji, klikając jeden ray lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku

 

B. Obiektowanie wszystkich widocznych odcinków

 • włączyć warstwę, na której leżą odcinki i wyłączyć pozostałe warstwy
 • w dowolny sposób zaznaczyć wszystkie odcinki, np.:
  • przy pomocy funkcji “zaznacz wszystko” (Ctrl + A)
  • przy pomocy funkcji “zaznaczanie wg. wybranego kryterium” z palety “modyfikacje
  • wskazując odcinki, przy wciśniętych klawiszach Ctrl oraz Shift
 • uruchomić funkcję obiektowania