A.  OdinstalowanieMGC - odinstalowanie 2

 

Aby odinstalować program należy:

  1. jeżeli program jest zabezpieczony licencją wirtualną, to należy ją zwrócić,
  2. należy odnaleźć pakiet instalacyjny (nie może to być pakiet aktualizacyjny)
  3. uruchomić w trybie administratora program „instalator_mgc.exe”,
  4. uruchomić funkcję „Odinstaluj” (rysunek obok).

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: podczas odinstalowania programu, usuwane są wszystkie pliki 
i foldery programu, z wyjątkiem folderów z mapami.
Uwaga: uruchamianie instalatora w celu odinstalowania programu jest zgodne z logiką systemu Windows,
w którym w celu wyłączenia komputera należy kliknąć na "start" :-)