Ogrodzenie

Funkcja „ogrodzenie”, pozwala na wyselekcjonowanie grupy obiektów, które zostaną przeniesienie do nowego pliku, zmodyfikowane, usunięte itp. Ogrodzenie może mieć kształt prostokąta o bokach równoległych do układu współrzędnych, okręgu, wieloboku lub granicz obiektu powierzchniowego. W aktualnej wersji programu,  dostępne są cztery opcje ogradzania, które umożliwiają zaznaczenie obiektów:

 • których wszystkie węzły konstrukcyjne znajdują się wewnątrz ogrodzenia (opcja „tylko wewnątrz„)
 • których przynajmniej jeden węzeł znajduje się wewnątrz ogrodzenia (opcja „wewnątrz i na ogrodzeniu„)
 • które leżą wewnątrz oraz rozcięcie obiektów przeciętych ogrodzeniem i zaznaczenie fragmentów, znajdujących się wewnątrz (opcja „wewnątrz z przycięciem„)
 • które leżą na zewnątrz oraz rozcięcie obiektów przeciętych ogrodzeniem i zaznaczenie fragmentów, znajdujących się na zewnątrz (opcja „na zewnątrz z przycięciem„)

Uruchomienie funkcji wstawiania ogrodzenia, powoduje odznaczenie (wyłączenie zaznaczenia) zaznaczonych wcześniej obiektów, chyba, że  podczas wstawiania ogrodzenia, wciśnięta będzie kombinacja Ctrl+Shift (zaznaczanie wielokrotne). Uwaga: właściwości funkcji „ogrodzenie„, zostały opisane w punkcie „D” (na dole strony).

MGC IV - ogrodzenie 1

A. Uruchomienie funkcji

Aby uruchomić funkcję „ogrodzenie”, należy:

 • wybrać z niezbędnika funkcję „ogrodzenie” (można też skorzystać ze skrótu Ctrl+B),
 • wstawić,  i potwierdzić wstawienie:
  • w przypadku ogrodzenia prostokątnego – dwóch przeciwległych narożników ogrodzenia,
  • w przypadku ogrodzenia okrągłego – środka oraz punktu na obwodzie,
  • w przypadku wieloboku – kolejnych punktów załamania granicy, kończąc kliknięciem prawym klawiszem myszy
  • w przypadku granicy obiektu – wskazać celownikiem obiekt powierzchniowy i zatwierdzić wybór lewym klawiszem myszy
 • aby cofnąć zaznaczenie obiektów, należy kliknąć jeden raz prawym klawiszem myszy.

B. Wybór kształtu ogrodzenia

Aby wybrać kształt ogrodzenia, należy:

 • wysunąć panel boczny i otworzyć paletę „Paleta główna„,
 • kliknąć na klawisz funkcji „kształt ogrodzenia” (rys. powyżej) wybrać właściwy kształt.

lub

 • odnaleźć w niezbędniku funkcję „ogrodzenie„,
 • otworzyć menu podręczne, klikając prawym klawiszem myszy,
 • zaznaczyć odpowiednią opcję kształtu.

C. Zmiana opcji ogradzania (selekcji obiektów)

Aby zmienić sposób wybierania obiektów, należy:

 • wysunąć panel boczny i otworzyć paletę „Paleta główna„,
 • kliknąć na klawisz funkcji „Tryb ogradzania”, wybrać właściwy tryb,

lub

 • odnaleźć w niezbędniku funkcję „ogrodzenie„,
 • otworzyć menu podręczne, klikając prawym klawiszem myszy,
 • zaznaczyć opcję odpowiedniego trybu ogradzania.

D. Właściwości funkcji „ogrodzenie”

Korzystając z opcji, które powodują rozcięcie obiektów, należy pamiętać, że:

 • obiekt rozcięty, przestaje być obiektem – traci atrybuty opisowe i nie zostanie zapisany w pliku „gml”
 • program:
  • tnie precyzyjnie: odcinki, łamane, łuki kołowe i okręgi,
  • tnie w sposób uproszczony: teksty oraz krzywe,
  • nie przecina kropek,
  • ponieważ krzywe są przecinane w sposób uproszczony, ich przebieg w miejscu może ulec znaczącej zmianie!
  • cięcie krzywych jest operacją czasochłonną
 • w przypadku obiektów, których granica składa się z linii i łuków kołowych, cięcie „po obiekcie” działa metodą uproszczoną
 • badając położenie obiektów względem ramki ogrodzenia, program bierze pod uwagę węzły konstrukcyjne a nie węzły składników obiektu
 • zmiana kształtu ogrodzenia lub zmiana sposobu wybierania obiektów, powoduje uruchomienie funkcji „ogrodzenie
 • operację cięcia można cofnąć przy pomocy funkcji „cofniecie ostatniej operacji” (Ctrl + Z).