MGC III - opcje - okno mapy

A. Opcje okna mapy:

Aby zmienić ustawienia okna mapy, należy otworzyć okno “Opcje i ustawienia”, wybierając z menu programu grupę funkcji “Narzędzia” a z niej funkcję  “Opcje i ustawienia” (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+Q).  Następnie na liście grup opcji należy odnaleźć i zaznaczyć grupę “Okno mapy” (rysunek obok).

 

W oknie “Opcje i ustawienia”, w grupie “Okno mapy”, można ustawić:

  • kolor tła,
  • obecność i kolory współrzędnych,
  • kolor “podświetlenia” elementu zaznaczonego,
  • obecność kontrolki funkcji SC,
  • kolory siatki konstrukcyjnej.

 

 

B. Kolor tła mapy:

Kolory tła mapy można wybrać z przygotowanej palety 27 kolorów. Aktualny kolor wyświetlany jest w prostokącie obok napisu “Aktualny kolor arkusza mapy”.

Zmiana koloru 1

 

 

C. Kolory współrzędnych:

Aby zmienić kolor, w którym wyświetlane będą współrzędne naroży arkusza mapy,  punktu kontrolnego,siatki konstrukcyjnej czy elementu zaznaczonego, należy kliknąć na prostokąt po lewej stronie opisu i wybrać kolor (dolny rysunek). Kolor można wybrać z palety 48 kolorów podstawowych oraz 16 kolorów, które można zdefiniować korzystając z funkcji “Definiuj kolory niestandardowe”. Po wybraniu koloru z palety, należy uruchomić funkcję “OK”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Zmiany niektórych opcji są widoczne od razu (np. zmiana koloru tła, zmiana koloru opisów) a inne dopiero 
po zamknięciu okna "Opcje i ustawienia" (np. obecność kontrolki SC).
Uwaga: wszystkie zmiany wprowadzone w oknie "Opcje i ustawienia" są zapamiętywane i nie trzeba uruchamiać żadnej funkcji typu "zastosuj" czy "zapamiętaj". 
Okno opcji można zamknąć klikając krzyżyk zamknięcia okna (czerwony krzyżyk po prawej stornie paska tytułowego okna)  lub naciskając klawisz Esc.