.

A. Opcje, ustawienia i zarządzanie

 

Wszystkie opcje pracy programu, zbiory ustawień, palety, zestawy funkcji do zarządzania (tak zwane „menedżery”) znajdują się w jednym oknie „Opcje i ustawienia”, które można otworzyć wybierając z menu programu funkcję „Opcje i ustawienia” z grupy  „Narzędzia”  (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+Q). W oknie tym (po lewej stronie) znajduje się lista grup opcji.  Wybranie opcji (zaznaczenie na liście) powoduje wyświetlenie zestawu opcji, ustawień i narzędzi dla wybranej grupy opcji.

.

B. Lista grup opcji

.

 1. Opracowanie
 2. Kreślenie
 3. Wyświetlanie
 4. Okno mapy
 5. Opcje pracy I
 6. Opcje pracy II
 7. Tryby pracy
 8. Nawigacja
 9. Punkt kontrolny
 10. Paleta kolorów
 11. Zestaw grubości
 12. Menedżer warstw
 13. Menedżer pikiet
 14. Menedżer rastrów
 15. Menedżer plików referencyjnych
 16. Menedżer wymiany informacji
 17. Menedżer fontów
 18. Interpolacja warstwic
 19. Transformacja i przeskalowanie
 20. Automatyczne kartowanie
 21. Przekroje i profile
 22. Boczny panel narzędzi
 23. Paleta podręczna i palety użytkownika
 24. Opcje drukowania i ustawienia drukarki

.

C. Sterowanie opcjami podczas kreślenia – Scroll-Control

 

Funkcja nazwana przez pierwszych testerów „scroll-control” (w opisach funkcji używany jest często skrót skrót SC), służy sterowania opcjami kreślenia przy pomocy rolki myszy. Użycie samej rolki pozwala na kontrolowanie powiększenia mapy (zoom) a użycie jej z wciśniętym równocześnie klawiszem Ctrl (control), powoduje zmianę opcji kreślenia. Szczegóły działania SC zależą od uruchomionej funkcji. Jeżeli użycie rolki jest niemożliwe albo okaże się niewygodne, to do zmiany opcji można używać klawiszy F2 oraz F3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie „Scroll-Control – Sterowanie opcjami kreślenia”

.

Uwaga: Funkcja "Ustawienia" i "Przywrócenie ustawień fabrycznych", pozwala na odtworzenie zestawu
ustawień i opcji z momentu instalacji programu. Zestawy opcji mogą być również zapamiętywane
i w razie potrzeby ładowane. Służą do tego funkcje "Otwarcie pliku opcji" oraz "Zapisanie pliku opcji".
Uwaga: wszystkie zmiany wprowadzone w oknie "Opcje i ustawienia" są zapamiętywane i nie trzeba 
uruchamiać żadnej funkcji typu "zastosuj" czy "zapamiętaj". Okno opcji można zamknąć klikając
krzyżyk zamknięcia okna (czerwony krzyżyk po prawej stornie paska tytułowego okna) 
lub naciskając klawisz Esc.