Opis na podstawie metki – na elemencie:mgc-iii-paleta-metki-opis-na

Funkcja pozwala na wstawienie opisu na podstawie metki na dowolnym elemencie należącym do obiektu. Pozycję położenia tekstu względem odcinka lub łuku można zmieniać za pomocą funkcji ScrollControl. Treść opisu musi być zdefiniowana w pliku biblioteki opisywanego obiektu.

 

A. Wstawianie na element, opisu:

Aby wstawić opis należy:

 

 • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „opis na podstawie metki – na obiekcie”
 • zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny do odcinka lub łuku będącego częścią obiektu, na którym ma być wstawiony opis,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
 • wskazać dokładne położenie tekstu na elemencie,
 • potwierdzić je klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy,
 • wybrać położenie opisu (nad/na/pod wybranym odcinkiem lub łukiem) przy pomocy funkcji ScrollControl,
 • zatwierdzić, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy.

 

Uwaga: opis sporządzony na podstawie metki, jest częścią opisywanego obiektu. Opisu takiego nie można usunąć standardową 
funkcją usuwania elementów a jedynie przy pomocy funkcji "usuwanie opisów sporządzonych na podstawie metki", która znajduje 
się w palecie "metki". Opisu takiego nie można również edytować przy pomocy narzędzi do edycji tekstu a wyłącznie przy pomocy 
funkcji do modyfikacji treści metki.