mgc-iii-paleta-metki-opis-odnosnikOpis na podstawie metki – na odnośniku:

Funkcja pozwala na wstawienie opisu na podstawie metki na odnośniku. Położenie odnośnika można przestawiać za pomocą funkcji ScrollControl.

 

A. Wstawienie opisu na podstawie metki na odnośniku:

Aby wstawić opis należy

 

 • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „opis na podstawie metki – na odnośniku”
 • zahaczyć (zasnapować) celownik punktu kontrolnego w miejscu, w którym ma być zahaczony odnośnik,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
 • odsunąć kursor i wstawić punkt kontrolny,
 • opcjonalnie, przy pomocy funkcji ScrollControl (lub F2/F3), sposób zahaczenia odnośnika:
  • w najbliższym punkcie na zaznaczonym obiekcie,
  • w punkcie zahaczenia,
 • wstawić punkt kontrolny w miejscu,  w którym ma być wstawiony odnośnik,
 • zatwierdzić, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy.

 

 

Uwaga: opis sporządzony na podstawie metki, jest częścią opisywanego obiektu. Opisu takiego nie można usunąć standardową 
funkcją usuwania elementów a jedynie przy pomocy funkcji "usuwanie opisów sporządzonych na podstawie metki", która znajduje 
się w palecie "metki". Opisu takiego nie można również edytować przy pomocy narzędzi do edycji tekstu a wyłącznie przy pomocy 
funkcji do modyfikacji treści metki.