Opis na podstawie metki – swobodny:mgc-iii-paleta-metki-opis-swobodny

Funkcja pozwala na wstawienie opisu na podstawie metki w dowolnym miejscu na rysunku. Opis swobodny (podobnie jak inne opisy sporządzane na na podstawie metki) jest częścią opisywanego obiektu.

 

A. Opis swobodny

Aby wstawić opis należy:

  • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „opis na podstawie metki – swobodny”
  • zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny do dowolnego elementu opisywanego obiektu,
    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
    • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
  • wskazać punkt wstawienia tekstu na ekranie przy pomocy kursora myszy,
  • zatwierdzić, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy.

 

Uwaga: opis sporządzony na podstawie metki, jest częścią opisywanego obiektu. Opisu takiego nie można usunąć standardową 
funkcją usuwania elementów a jedynie przy pomocy funkcji "usuwanie opisów sporządzonych na podstawie metki", która znajduje 
się w palecie "metki". Opisu takiego nie można również edytować przy pomocy narzędzi do edycji tekstu a wyłącznie przy pomocy 
funkcji do modyfikacji treści metki.