MGC IV - opisywanie pikiety rzedna I

 

Opisywanie pikiety rzędną wysokości

 

Funkcja ta służy do opisywania pikiet, rzędną wysokości. Na wskazaną pikietę wstawiana jest kropka o średnicy wybranej przez operatora a rzędna może być wstawiona w dowolnym miejscu. Pikiety muszą być załadowane na rysunek.

 

Aby opisać pikietę rzędną wysokości, należy:

 • załadować pikiety na rysunek,
 • uruchomić funkcję “Opisywanie pikiety rzędną” z palety “Arkusz mapy”
 • z listy atrybutu “liczba miejsc po przecinku” wybrać jedną z dostępnych opcji (dm, cm, mm)
 • z listy atrybutu “średnica kropki” wybrać średnicę (od 0,18mm do 1.00 mm)
 • zamknąć okno ustawień, klikając na klawisz zatwierdzenia danych
 • wskazać pikietę do opisania:
  • zahaczyć do niej  punkt kontrolny:

   • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • wstawić opis w wybranym miejscu
  • opcjonalnie, przy pomocy funkcji SC wybrać kąt wstawienia
  • wstawić opis – ustawić kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć opis lub zahaczyć go do obiektu, a następnie:

   • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
  • potwierdzić wybrane miejsce, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne, puste miejsce na rysunku
 • wskazać  kolejną pikietę, lub wyłączyć funkcję klikając jeden raz prawym klawiszem myszy.

 

Uwaga: 

- pikiety muszą być załadowane na rysunek 
- punkt kontrolny musi być zahaczony do pikiety 
- po wskazaniu pikiety a przed wstawieniem rzędnej, rzędną można obracać korzystając z funkcji SC 
- po wstawieniu, rzędnej nie można przesuwać niezależnie od kropki (na razie)

 

Uwaga: Opisy te nie są obiektami zdefiniowanymi w Rozporządzeniu i nie będą eksportowane do pliku "gml".