MGC IV - opisywanie obiektow mapy I

Opisywanie rzędnymi, z zastosowaniem funkcji “opisywanie obiektów mapy”

Opisywanie na podstawie metki “na odnośniku”

 

Jeżeli metka obiektu zawiera atrybuty “rzędna góry” i/lub “rzędna dołu” i obiekt ma zdefiniowaną metodę opisywania z wykorzystaniem tych atrybutów,  to do opisania rzędnymi można wykorzystać funkcję “Opisywanie obiektów mapy” z palety “Arkusz mapy”.  Obiektami, dla których można zastosować tą funkcję, są: SUPS01_** – “Punkt o znanej wysokości na sieci …”   lub  RTPW0* – “Punkt o znanej wysokości naturalny/sztuczny”.

 

Aby opisać obiekt, należy:

 

 • uruchomić funkcję “Opisywanie mapy” z palety “Arkusz mapy
 • wybrać obiekt do opisania:
  • zahaczyć  punkt kontrolny w dowolnym miejscu opisywanego obiektu,

   • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • wstawić odnośnik:
  • wstawić punkt kontrolny w dowolnym pustym miejscu rysunku,

   • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • opisać kolejny obiekt lub wyłączyć funkcję opisywania prawym klawiszem myszy.