Punkt o wysokościowy naturalny / sztuczny.MGC IV - punkt nat sztu 2

 

Funkcja ta służy do wstawienia obiektów “Punkt wysokościowy – naturalny” (RTPW01) oraz  “Punkt o wysokościowy – sztuczny” (RTPW02). Jeżeli na rysunku są pikiety 3D, czyli takie, które mają podaną rzędną wysokości, to do wstawienia tych obiektów, wygodniej jest wykorzystać funkcję “Wstawienie punktu o naturalnego/sztucznego na pikietę”. Wszystkie te funkcje można znaleźć w palecie narzędziowej “Rzeźba terenu”.

 

 

Wstawienie punktu wysokościowego naturalnego/sztucznego:

 

 • uruchomić funkcję “Punkt wysokościowy – naturalny” lub “Punkt wysokościowy – sztuczny”
 • wypełnić pola atrybutów obiektu
 • zahaczyć punkt kontrolny w miejscu, w którym ma być wstawiony punkt:

  • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • potwierdzić wstawienie punktu, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na rysunku.

 

 

Wstawienie punktu na pikietę:

 

 • załadować pikiety na rysunek
 • dla ułatwienia można włączyć tryb silnego przyciągania do pikiet
 • uruchomić funkcję “Wstawienie punkt o znanej wysokości na pikietę
 • zahaczyć punkt kontrolny do pikiety:

  • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • przy pomocy funkcji Croll-Control, wybrać rodzaj punktu i dokładność rzędnej
 • potwierdzić wstawienie punktu na pikietę

 

Wstawienie punktu na grupę pikietę:

 

 • załadować pikiety na rysunek
 • dla ułatwienia można włączyć tryb silnego przyciągania do pikiet
 • dowolną metodą zaznaczyć grupę pikiet, np.:
  • przy pomocy ogrodzenia
  • zaznaczać kolejne pikiety, trzymając wciśnięte klawisze Ctrl i Shift
 • uruchomić funkcję “Wstawienie punkt o znanej wysokości na pikietę
 • z listy opcji, wybrać rodzaj punktu i dokładność rzędnej
 • potwierdzić wstawienie, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na rysunku

 

Uwaga: 

- rzędna wstawiana jest poziomo
- po wstawieniu, rzędną można przesuwać i obracać niezależnie od kropki
- punkt wysokościowy jest zapisywany do pliku "gml"