Punkt o określonej wysokości na sieci uzbrojenia terenu.MGC IV - rzedna na sieci

Funkcje te służą do wstawiania obiektów SUPS01_** – punktów o określonej wysokości, związanych ze składnikami sieci uzbrojenia terenu. Funkcje te znajdują się  na palecie “Uzbrojenie terenu”, w zestawach związanych z poszczególnymi rodzajami sieci. W oknie opcji i ustawień, w grupie “kreślenie“, znajdują się dwie opcje, decydujące o sposobie działania funkcji: “pobieranie rzędnej z obiektu”  oraz  “uzupełnianie brakujących rzędnych“.

 

Punkt o określonej wysokości na sieci uzbrojenia terenu:

 

 • w palecie “Uzbrojenie terenu”  wybrać grupę funkcji dla opisywanej sieci
 • uruchomić funkcję “Punkt o określonej wysokości”
 • wypełnić pola atrybutów obiektu
 • zahaczyć punkt kontrolny do składnika odpowiedniej sieci:

  • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • dla opisów
  • na przewodzie sieci – ustawić kursor blisko punktu wstawienia
  • na odnośniku – odsunąć kursor od miejsca wstawienia punktu
 • wstawić opis / odnośnik i potwierdzić wstawienie punktu, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na rysunku.

 

Opcje:

 • pobieranie rzędnej dla punktu o określonej wysokości, z obiektu
  • włączenie powoduje, że program pobiera wartość “rzędna góry” z obiektu, do którego zahaczony zostanie kursor
  • wyłączenie powoduje, że program pobiera wartość “rzędna góry” z pola edycyjnego
 • uzupełnianie brakujących rzędnych
  • włączenie opcji, powoduje uzupełnienie pustego pola rzędnej,  podanym znakiem
  • włączenie opcji, powoduje pozostawienie pola pustego

 

 

Informacja: w aktualnej wersji programu, nie ma możliwości wstawiania obiektów SUPS01_** "na pikiety" (czytania rzędnej z pikiety),
ponieważ do poprawnego zapisania tego obiektu w pliku gml, wymagane jest zbudowanie relacji z siecią uzbrojenia a to z kolei wymaga 
zahaczenia punktu do składnika tej sieci (co wyklucza zahaczenie do pikiety).