Opisywanie obiektu rzędnymi z pliku, z dopasowaniem położenia opisu.MGC IV - opis z pliku dm cm

 

Funkcja ta umożliwia opisanie rzędnymi wysokości, wszystkich węzłów konstrukcyjnych obiektu, dla których odnalezione zostaną pikiety w plikach podłączonych do rysunku. Maksymalna odległość węzła od pikiety zdefiniowana jest w opcjach (grupa „Opcje pracy II”, opcja „max. odległość pikiety, od obiektu, do którego należy”).

 

 

Przygotowanie:

 

 • otworzyć okno menedżera pikiet (Ctrl + T),
 • sprawdzić czy na liście plików znajduje się plik, z którego mają być pobrane rzędne,
  • jeżeli plik nie jest podłączony, to należy użyć funkcji “Ładowanie zbioru pikiet”,
  • pikiety nie są potrzebne dla tej funkcji, więc można je usunąć (np. przy pomocy funkcji “Usunięcie wszystkich pikiet bez odłączania zbioru”
 • zamknąć okno menedżera pikiet (Esc),

 

Opisanie:

 

 • uruchomić funkcję “opisanie obiektu rzędnymi [cm]”  lub “opisanie obiektu rzędnymi [dm]”
 • zahaczyć  punkt kontrolny do opisywanego obiektu,

  • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • potwierdzić wybór, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku

 

 

Uwaga: jeżeli opisy pojawią się po niewłaściwej stronie granicy obiektów powierzchniowych, to należy użyć funkcji 
"przesunięcie opisów do wnętrza" lub "przesunięcie opisów na zewnątrz" z palety "Modyfikacje".
Uwaga: 

- pikiety nie muszą być załadowane na rysunek 
- rzędne wstawiane są równolegle do granic, na zewnątrz obiektu,