Opisanie obiektu rzędna wysokości – tekst na odnośniku.MGC IV - opisywanie rzednymi odn

 

Funkcja ta służy do wstawiania opisów z wykorzystaniem funkcji “Tekst na odnośniku”  z palety narzędziowej “Podstawowe elementy”.

 

Aby dodać odnośnik z rzędnymi do obiektu, należy:

 • uruchomić funkcję “Tekst na odnośniku” z palety “Podstawowe elementy”,
 • w polu edycyjnym, znajdującym się po lewej stronie dolnego paska programu wprowadzić w jednej linii:
  • rzędną góry,
  • znak separatora – #
  • rzedną dołu,
 • może to wyglądać na przykład tak:   125.36#122.11
 • zahaczyć  punkt kontrolny w dowolnym miejscu opisywanego obiektu,

  • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
 • przy pomocy funkcji Scroll-Control wybrać tryb wstawiania odnośnika:
  • w miejscu zahaczenia,
  • na obiekcie ale jak najbliżej aktualnej pozycji kursora,
 • zatwierdzić miejsc wstawienia odnośnika, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.