Ustalenie rozmiaru elementu:mgc-iii-paleta-glowna-rozmiar-elementu

Funkcja ta umożliwia ustawienie rozmiaru wybranych elementów rysunku:

 • odcinka o określonej długości,
 • okręgu o określonym promieniu,
 • prostokątów o określonych rozmiarach,
 • wysokości tekstów, tekstów złożonych, tekstów na elemencie oraz tekstów na odnośniku,
 • wysokości napisów w projektowanych tabelkach użytkownika,
 • napisów z list użytkownika.

Funkcja pozwala na wstawianie rozmiaru “w terenie” (prawdziwy rozmiar elementu) lub rozmiaru w milimetrach, który przeliczany jest automatycznie na rozmiar “w terenie” dla aktualnej skali opracowania. Informacja o wprowadzonym rozmiarze wyświetlana jest w polu komunikatów i edycji danych programu.

 

 

A. Ustawienie rozmiaru elementu:

Aby ustawić rozmiar elementu, należy:

 

 • z palety głównej wybrać funkcję:
  • “ustawienie rozmiaru elementu” – by ustawić rozmiar w metrach,
  • “ustawienie rozmiaru elementu na mapie” – by ustawić rozmiar w milimetrach dla aktualnej skali opracowania,
 • w polu edycyjnym na dolnym pasku programu, wprowadzić rozmiar ( -> uwaga),
 • zakończyć prowadzanie klawiszem Enter,
 • sprawdzić poprawność wprowadzonej wielkości, zapoznając się z komunikatem wyświetlonym w polu komunikatów (rys.poniżej).

 

 

mgc-iii-komunikat-o-rozmiarze-mm

 

 

 

 

B. Ustawienie rozmiarów elementu:

Aby ustawić rozmiary elementu, należy:

 • z palety głównej wybrać funkcję:
  • “ustawienie rozmiaru elementu” – by ustawić rozmiar w metrach,
  • “ustawienie rozmiaru elementu na mapie” – by ustawić rozmiar w milimetrach dla aktualnej skali opracowania,
 • w polu edycyjnym na dolnym pasku programu, wprowadzić rozmiary oddzielając je przecinkiem (-> rys. poniżej)
 • zakończyć prowadzanie klawiszem Enter,
 • sprawdzić poprawność wprowadzonej wielkości, zapoznając się z komunikatem wyświetlonym w polu komunikatów.

 

MGC IV - dwie miary naz raz

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: MicroGeoCAD automatycznie rozpoznaje separator części dziesiętnej liczby, można więc korzystać z przecinka na klawiaturze numerycznej.