Kopiowanie:mgc-iii-paleta-glowna-kopiowanie

Funkcja ta służy do kopiowania obiektów.

 

A. Kopiowanie elementu:


Aby skopiować element, należy:

 • uruchomić funkcję (można użyć skrótu Ctrl+C),
 • wskazać kopiowany obiekt, zahaczając do niego (snapując) punkt kontrolny:

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • skopiować obiekt
  • wstawić punkt kontrolny w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany obiekt,
  • zatwierdzić wybór miejsca lewym klawiszem myszy,
 • skopiować obiekt w kolejnym miejscu lub zakończyć kopiowanie prawym klawiszem myszy.

 

Uwaga: obiekty są kopiowane względem punktu, który został wskazany podczas zaznaczania obiektu.