Przenoszenie:mgc-iii-paleta-glowna-przenoszenie

Funkcja ta służy do kopiowania obiektu z jednej lokalizacji do innej.

 

A. Przenoszenie elementu:

Aby przenieść element, należy:

 • uruchomić funkcję (można użyć skrótu Ctrl+X),
 • wskazać przenoszony obiekt, zahaczając do niego (snapując) punkt kontrolny:

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • przenieść obiekt
  • wstawić punkt kontrolny w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany obiekt,
  • zatwierdzić wybór miejsca lewym klawiszem myszy.
 • przenieść kolejny obiekt lub przy pomocy prawego klawisza myszy wyłączyć funkcję przenoszenia.

 

 

Uwaga: obiekty są przenoszone względem punktu, który został wskazany podczas zaznaczania obiektu.