Narzędzia GML:

  • 009 Wyświetlanie informacji istotnych z punktu widzenia pliku „gml”  MGC IV - paleta GML 05-2021 - R2
  • 010 Historia obiektu
  • 011 Lista obiektów, które nie przeszły pozytywnie walidacji 
  • 012 Ustawienie wartości wybranego atrybutu, wszystkim zaznaczonym obiektom
  • 013 Ustawienie daty pomiaru, wszystkim zaznaczonym obiektom
  • 014 Ustawienie danych właściciela i władającego
  • 015 Usuwanie obiektu, poprzedzone aktualizacją atrybutów (dla bardzo zaawansowanych użytkowników, do użycia w wyjątkowych sytuacjach)
  • 016 Lista obiektów mapy

Tematy powiązane:  Wymiana informacji w formacie „gml” (import / eksport plików gml)