Narzędzia CAD:

 1. Paleta główna
 2. Podstawowe elementy
 3. Teksty
 4. Modyfikacje
 5. Pomiary i obliczenia
 6. Metki
 7. Arkusz mapy
 8. Gml
 9. Numeryczy model terenu

Narzędzia do Rozporządzenia z roku 2021:

 1. EGiB – grunty i budynki
 2. BDOT – budynki i budowle
 3. BDOT – komunikacja
 4. BDOT -zagospodarowanie i rzeźba terenu
 5. GESUT – uzbrojenie terenu

..

Dodatkowe zestawy funkcji:

 1. Pakiet inżynierski
 2. Pakiet ewidencyjny

Uwaga: Program wyposażony jest w funkcję "Poszukiwanie funkcji" (grupa funkcji "Narzędzia" w głównym menu programu lub skrót Ctrl+G),
która umożliwia odnalezienie funkcji na podstawie kodu kartograficznego lub fragmentu nazwy. Po jej uruchomieniu, na dolnym pasku 
otwiera się okno, do którego należy wpisać kod albo fragment nazwy i nacisnąć klawisz Enter. Jeżeli program odnajdzie funkcję, 
to wysunie boczny panel i otworzy paletę narzędziową, w której się ona znajduje.