Narzędzia CAD:

 1. Paleta główna
 2. Podstawowe elementy
 3. Teksty
 4. Modyfikacje
 5. Pomiary i obliczenia
 6. Metki
 7. Arkusz mapy
 8. Gml

Narzędzia do Rozporządzenia:

 1. Osnowa
 2. Granice
 3. Pokrycie terenu
 4. Obiekty inne
 5. Budynki
 6. Budowle i urządzenia
 7. Transport i komunikacja
 8. Uzbrojenie terenu
 9. Rzeźba terenu

Narzędzia do instrukcji K1:

 1. Osnowa i grunty
 2. Budynki
 3. Komunikacja
 4. Uzbrojenie terenu
 5. Komunikacja
 6. Zagospodarowanie
 7. Ogólnogeograficzne i rzeźba
 8. Elementy graficzne

Uwaga: Program wyposażony jest w funkcję "Poszukiwanie funkcji" (grupa funkcji "Narzędzia" w głównym menu programu lub skrót Ctrl+G),
która umożliwia odnalezienie funkcji na podstawie kodu kartograficznego lub fragmentu nazwy. Po jej uruchomieniu, na dolnym pasku 
otwiera się okno, do którego należy wpisać kod albo fragment nazwy i nacisnąć klawisz Enter. Jeżeli program odnajdzie funkcję, 
to wysunie boczny panel i otworzy paletę narzędziową, w której się ona znajduje.