W miarę jak format „gml” będzie „cywilizowany”, opcje związane z wymianą informacji w tym formacie,  będą stawały się zbędne i będą znikały z menedżera importu. Na razie są niezbędne, a ponieważ jest ich sporo, a niektóre są nieco enigmatyczne, to dla ułatwienia, dodana została funkcja „pamięci ustawień” (klawisz „M” jak memory). Ustawienia pamięci są zaprogramowane przez producenta, podczas testów wymiany informacji z Ośrodkami.

A. Ustawienie opcji

Aby ustawić opcje eksportu, należy uruchomić funkcję „zestawy ustawień opcji eksportu„, wskazać zestaw opcji i zatwierdzić klawiszem „zatwierdzenie danych„.

 …

Aktualnie dostępnych jest pięć zestawów:

  • Domyślny”              – ustawienia fabryczne, zgodne z wytycznymi GGK z grudnia 2021
  • EWM”                      – zestaw dostosowany do wymagań programu EwMapa, przygotowany na podstawie wytycznych z firmy Geobid (dziękujemy za informacje!)
  • TM-1”                      – dodatkowy zestaw opcji, dostosowany do wymagań programu Turbomapa, przetestowany w Ośrodku X,
  • TM-2”                      – główny zestaw opcji, dostosowany do wymagań programu Turbomapa, przetestowany w Ośrodku Y,
  • Różnicowy EGiB”  – ustawienia dostosowane do generowania plików różnicowych dla bazy EGiB

 … 

 … 

MGC IV - opcje us exp gml 2