Połączenie elementów w obiekt:mgc-iii-paleta-modyfikacji-obiektowanie

Funkcja ta służy do połączenia wskazanych elementów w jeden obiekt. Można ją wykorzystać podczas kreślenia obiektów złożonych z wielu różnych elementów np. bieżni lub odcinka drogi. Kreśli się wówczas niezależne elementy, z których jeden ma metkę i właściwe dla obiektu atrybuty graficzne a pozostałe leżą na dowolnej warstwie i mają dowolne atrybuty graficzne, a następnie zaznacza się wszystkie składniki i łączy w obiekt, przy pomocy funkcji “Połączenie elementów w obiekt”.

 

A. Połączenie elementów w obiekt:

Aby połączyć elementy w jeden obiekt należy:

 

 • z palety „modyfikacje” uruchomić funkcję „połączenie obiektów w jeden obiekt”,
 • zaznaczyć elementy, które mają być połączone w obiekt:
  • zahaczając do nich punkt kontrolny przy wciśniętych klawiszach Shift oraz Ctrl,
  • przy pomocy ogrodzenia,
 • zatwierdzić połączenie, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy.

lub

 • zaznaczyć elementy, które mają być połączone w obiekt:
  • zahaczając do nich punkt kontrolny przy wciśniętych klawiszach Shift oraz Ctrl,
  • przy pomocy ogrodzenia,
 • z palety „modyfikacje” uruchomić funkcję „połączenie obiektów w jeden obiekt”.

 

Uwaga: W przypadku łączenia kliku obiektów, z których żaden z nich nie ma metki, nowo powstały obiekt również nie będzie jej miał.
Uwaga: Nie można połączyć w jeden obiekt grupy elementów, w której znajduje się więcej niż jeden obiekt posiadający metkę.