Połączenie obiektów w grupę:mgc-iii-paleta-modyfikacji-polaczenie-w-grupe

Grupę obiektów może tworzyć dowolna ilość obiektów mapy. Obiekty można łączyć w grupę oraz wyłączać z grupy. Grupę obiektów można również rozbić na osobne obiekty. Grupy tworzy się po to, aby łatwiej było operować na obiektach, które są ze sobą powiązane (np. schody z budynkiem). Informację o przynależności do grupy obiektów można znaleźć w oknie informacji o obiekcie (funkcja „Informacje o zaznaczonym obiekcie”, z palety głównej lub skrót klawiszowy Ctrl + I).

 

A. Tryb pracy na grupach obiektów:

Aby pracować na grupach obiektów należy:

 

B. Połączenie w grupę:

Aby połączyć kilka obiektów w jedną grupę należy:

  • z palety „modyfikacje” uruchomić funkcję „połączenie obiektów w grupę”,
  • zaznaczyć obiekty, które mając być połączone:
    • trzymając wciśnięte klawisze Shift + Ctrl dodawać elementy,
    • zaznaczyć wszystkie elementy za pomocą ogrodzenia,
  • zatwierdzić połączenie, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy.

 

Uwaga: Obiekty, które zostały połączone w grupę będą podświetlać się równocześnie
po wybraniu z palety głównej funkcji „informacja o obiekcie” i kliknięciu lewym klawisze myszy na dowolny obiekt z grupy. 
Warunkiem jest to, aby włączony był „tryb działania na grupach obiektów”, o którym była mowa powyżej.

 

Powiązane tematy:  rozbicie grupy obiektów, wyłączenie obiektu z grupy.