Funkcje palety “Pomiary i obliczenia”:

.

.

.

 • 017 Pomiar długości
 • 018 Pomiar objętości modelu TIN
 • 019 Wyznaczenie punktu na przecięciu linii
 • 020 Wyznaczenie punktu na przecięciu linii, z liniami wcięcia
 • 021 Wcięcie wstecz – kierunki
 • 022 Wcięcie w przód – kierunki
 • 023 Domiary – metoda biegunowa
 • 024 Wstawienie pikiet na element

.

 • 025 Wymiarowanie – długość od … do (z opcją wstawiania linii)
 • 026 Wymiarowanie – ciąg poligonowy
 • 027 Wymiarowanie – długości boków obiektu
 • 028 Wymiarowanie – łuk / okrąg
 • 029 Wcięcie wstecz
 • 030 Wcięcie kątowe
 • 031 Wcięcie liniowe
 • 032 Wstawienie pikiety pomiędzy wskazane punkty

.