Pomiary II:MGC IV - pomiary

Zestawienie funkcji pomiarów, dostępnych w aktualnej wersji, można znaleźć na rysunku obok. Aktualnie dostępne są funkcje pomiaru:

 • odległości “po punktach” oraz długości wskazanego elementu
 • odległości łącznej “po punktach” (długość ścieżki)
 • kąta po punktach oraz kąta pomiędzy wskazanymi odcinkami
 • pomiar pola powierzchni “po punktach” oraz wskazanego obiektu (powierzchniowego)
 • pomiar elementu (wszystko, co da się zmierzyć)
 • informacje i składnikach obiektu (statystyka obiektu)
 • pomiar objętości modelu TIN (względem najniższego punktu modelu)

 

 

 

009. Pomiar długości elementu

 

Funkcja ta umożliwia pomiar długości odcinków, łuków, okręgów oraz krzywych otwartych i zamkniętych (długość krzywych jest aproksymowana ze skokiem 1mm.). Aby zmierzyć długość elementu, należy:

 • z palety „pomiary i obliczenia” uruchomić funkcję „pomiar długości elementu”,
 • ustawić celownik jak najbliżej elementu,
 • zahaczyć punkt kontrolny do elementu rysunku,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór elementu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • zatwierdzić punkt kontrolny.

 

 

010. Pomiar kąta pomiędzy liniami

 

Funkcja ta umożliwia pomiar kąta pomiędzy wskazanymi linią lewą (wskazaną jako pierwsza) i prawą (wskazaną jako druga). Aby zmierzyć kąt, należy:

 • z palety „pomiary i obliczenia” uruchomić funkcję „pomiar kąta pomiędzy liniami”,
 • ustawić celownik jak najbliżej pierwszej (lewej) linii,
 • zahaczyć punkt kontrolny do linii,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór elementu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • zatwierdzić punkt kontrolny,
 • w taki sam sposób wskazać drugą linię (prawą)

 

 

 

 

011. Pomiar pola powierzchni obiektu

 

Funkcja ta umożliwia pomiar powierzchni okręgu, krzywej zamkniętej, zamkniętego łańcucha odcinków lub obiektu, który w bibliotece ma zadeklarowaną geometrię “powierzchnia”. Aby zmierzyć pole powierzchni takiego obiektu, należy uruchomić funkcję “Pomiar pola powierzchni obiektu” i wskazać obiekt (zahaczyć punkt kontrolny do obiektu).